สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมพื้นที่หลังประสบอุทกภัย
วันที่ 29 มีนาคม 2554 นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ IFRC และ European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection เข้าเยี่ยมพื้นที่หลังประสบอุทกภัย
อ่าน 1009 ครั้ง
ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยสึนามิ
วันที่ 28 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 33,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
สัมมนา “พัฒนาตน พัฒนางาน”
วันที่ 22 มีนาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ พัฒนาตน พัฒนางาน ” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และพัสดุทั่วไป ...
ประชุมถอดบทเรียนชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 21 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมการประชุมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา
อ่าน 1198 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์ ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
วันที่ 18 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เงินจำนวน 20,000 บาท จากคุณสุชาดา คงเสรี นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ ปี 2010-2011....
ปุ้มปุ้ย ปลายิ้มช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
วันที่ 18 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ข้าวสุกราดหน้าหนำเลี้ยบปลาซาร์ดีนทอด ซึ่งสามารถเปิดรับประทานได้ทันที มูลค่า 640,512 บาท จากนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และคณะ
TRSC มอบแว่นสายตาให้กาชาด
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย รับมอบแว่นสายตาใช้แล้ว จำนวน 1,400 อัน ในโอกาสครบรอบ 14 ปี ในโครงการ ”ดวงตาสดใส ดวงใจ อิ่มบุญกับ TRSC”
เยี่ยมชมสัมภาระผู้ประสบภัยฯ
วันที่ 16 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย เยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย และศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1122 ครั้ง
บริษัทส่งเสริมประกันภัย และไอ.ซี.พี ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 502,000 บาท จากผู้แทนบริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด และบริษัทไอ.ซี.พี เคมิคอส์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อ่าน 1380 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายถนอม วงศ์กิตติโชติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อ่าน 1332 ครั้ง
อบรมการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 14 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรศูนย์กู้ชีพนเรนทร กรมการแพทย์ทหารบก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษากฎหมาย ICRC ...
อ่าน 1108 ครั้ง
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 15,000 บาท จากนายชัชวาล อัศวโสภณ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 1582 ครั้ง
โครงการยิ้มสวยเสียงใส จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2554 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...............
อ่าน 1738 ครั้ง
ด่วน! สภากาชาดไทย รับบริจาคนมผงและของเล่นเด็ก ให้ผู้อพยพจากเหตุไทยปะทะกัมพูชา
สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคนมผงและของเล่นเด็ก เพื่อให้สำหรับเด็กที่อพยพจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา ...
กาชาดร่วมกับส่วนราชการ เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ...
อ่าน 1240 ครั้ง
กาชาด..ร่วมโครงการ พี่ให้น้อง ต้านภัยหนาว กับ ช่อง 5
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบสิ่งของ และเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ยารักษาโรค จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน จำนวน 350 ชุด ...
อ่าน 1070 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดนครพนม
วันที่ 21 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ซึ่งให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 17-21 มกราคม 2554 ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.นครพนม
วันที่ 18 มกราคม 2554 นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ซึ่งให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ...
ผ้าห่มเกาหลีบรรเทาภัยหนาว
วันที่ 6 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน จากรศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.นิพนธ์ ศุปรีดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้ร่วมกับสมาคม Tae Kwan Do Peace Corps จากประเทศเกาหลี ...
ครอบครัวไค ช่วยกาชาด
วันที่ 4 มกราคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากครอบครัวไค ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
อ่าน 981 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>