สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านการเงินและธุรการ รวม ๒ อัตรา
ดาวน์โหลด 1785 ครั้ง
90 ปีกับงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี
อ่าน 1201 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานฯ
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
อ่าน 1107 ครั้ง
สัมมนาโลจิสติกส์กับการรับมือภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์กับการรับมือภัยพิบัติ” วันที่ 7 มกราคม 2554
อ่าน 1241 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาลดูงาน บรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการสาธารณภัย
อ่าน 1294 ครั้ง
เปิดบ้านเยี่ยมชมบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE (เปิดบ้านเยี่ยมชม) ภารกิจและศักยภาพของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 90 ปี
อ่าน 1243 ครั้ง
ประชุมงาน "จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน"
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับภัยโลกร้อน” และประกาศเจตนารมณ์ในงาน "จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน" โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ....
อ่าน 1067 ครั้ง
บริษัท ไบโอฟาร์ม ช่วยกาชาด
วันที่ 9 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบยารักษาโรค จากคุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคณะ เพื่อใช้ในกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1251 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 แพทย์หญิงช. เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน เวชพาหน์ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็ม ทันตกรรม ฯลฯ และมอบของขวัญจากสภากาชาดไทยให้ผู้ด้อยโอกาส
อ่าน 1225 ครั้ง
ช่วยภัยหนาว
วันที่ 7 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,000 ผืน จากผู้แทนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 1369 ครั้ง
ร่วมขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ นำเรือพระราชทานเวชพาหน์ เข้าร่วมขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช .....
อ่าน 1556 ครั้ง
โครงการยิ้มสวย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2553 นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะแพทย์อาสาสมัคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมในพิธี
อ่าน 1526 ครั้ง
คปภ. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 894 ครั้ง
เอจิเลนต์ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 8,640 บาท จากผู้แทนบริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1056 ครั้ง
ซีเมนส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 260,000 บาท จากคุณสุปรียา มกรามณี Chief Financial Officer Thailand, Cambodia, Myanmar และคุณประภัสสร วิโรทัย รองประธานหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 974 ครั้ง
ไบเออร์ไทย ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายจำนงค์ แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม และเงินสด รวมมูลค่า 3,269,200 บาท จากคุณวิทยา วิชยารังสฤษดิ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานงานราชการและอุตสาหกรรม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
มิลลิเมด ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเวชภัณฑ์ยา มูลค่า 780,800 บาท จากคุณพัชนีญา แน่นอุดร Sales Supervisor บริษัท มิลลิเมด จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด จากคุณวัลลี ปึงพิพัฒนตระกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และคณะ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เอเซียการ์เม้นท์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบถุงผ้าร่มสกรีน สภากาชาดไทยพร้อมเครื่องหมายกาชาด รวม 592 ใบ จากคุณทศพร เอกสิทธิผล ผู้แทนบริษัท เอเซียการ์เม้นท์ จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สโมสรซอนต้า ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ นายกสโมสรซอนต้า 5 (2010-2012/ปีบริหาร 2553-2555) และคณะ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>