สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 ชุด จากนางสุพัตรา ภัทรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และนางง้อ ศรีเจริญศิลป์ และครอบครัว เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย จังหวัดนครพนม
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
12 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 12,000 บาท จากนางอรพินท์ เกิดด้วยบุญ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 860 ครั้ง
ขจรโรจน์วิทยา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
12 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 71,680 บาท จากโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2283 ครั้ง
สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจำนวน 2,311,000.00 บาท จากนายจาง ฟง หาว นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 939 ครั้ง
MNK ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็น.เค. เทรดดิ้งเซอร์วิส ผู้ประกอบธุรกิจ Logistics ให้การสนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 33 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2553 ในการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สู่ผู้ประสบอุทกภัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจำนวน 61,640 บาท จากคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
ชมรมภาคใต้ชาวจังหวัดสงขลา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจำนวน 200,000.00 บาท จากคณะชมรมภาคใต้ชาวจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ทำพิธีลงนามและแถลงข่าวข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ม.ราชภัฏจันทรเกษม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,300 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะครูและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 9 พ.ย.53
เฮลธ์ อิมแพค ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบ Zeniderm Instant Hand Gel 40 ml. จำนวน 8,014 หลอด จากเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ เอกศักดิ์ ผู้แทนบริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
TRSC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานา-มัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 151,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์เลสิคนานาชาติ และสมาชิก TRSC FAMILY เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1490 ครั้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เดต้า ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 60,480 บาท จากคุณรัตนาภรณ์ พิพัฒน์วรานนท์ ผู้แทนบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เดต้า เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1772 ครั้ง
“เวชพาหน์” (อ่านว่า เวด-ชะ-พา) เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ให้บริการรักษาฟรี
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ซึ่งเรือพระราชทานเวชพาหน์นี้จะให้บริการด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 61,900 บาท และ เครื่องอุปโภค-บริโภคจากผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัย 2 เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1778 ครั้ง
พัฒนายนต์ ชลบุรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 26,217 บาท จากผู้แทนบริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด , บริษัทในเครือ และพนักงาน เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1106 ครั้ง
เอ็น เอ เคหะ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบปลาซาดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 2,000 กระป๋อง จากผู้แทนบริษัท เอ็น เอ เคหะ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 910 ครั้ง
นักศึกษาอุเทนถวาย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 15 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร ช่วยขนเครื่องอุปโภค-บริโภค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2518 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการฟรีในเขตจังหวัดนนทบุรี
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2190 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>