สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
MNK ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็น.เค. เทรดดิ้งเซอร์วิส ผู้ประกอบธุรกิจ Logistics ให้การสนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 33 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2553 ในการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สู่ผู้ประสบอุทกภัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจำนวน 61,640 บาท จากคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
ชมรมภาคใต้ชาวจังหวัดสงขลา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจำนวน 200,000.00 บาท จากคณะชมรมภาคใต้ชาวจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ทำพิธีลงนามและแถลงข่าวข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ม.ราชภัฏจันทรเกษม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,300 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะครูและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 9 พ.ย.53
เฮลธ์ อิมแพค ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบ Zeniderm Instant Hand Gel 40 ml. จำนวน 8,014 หลอด จากเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ เอกศักดิ์ ผู้แทนบริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
TRSC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานา-มัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 151,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์เลสิคนานาชาติ และสมาชิก TRSC FAMILY เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1554 ครั้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เดต้า ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 60,480 บาท จากคุณรัตนาภรณ์ พิพัฒน์วรานนท์ ผู้แทนบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เดต้า เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1838 ครั้ง
“เวชพาหน์” (อ่านว่า เวด-ชะ-พา) เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ให้บริการรักษาฟรี
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ซึ่งเรือพระราชทานเวชพาหน์นี้จะให้บริการด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 61,900 บาท และ เครื่องอุปโภค-บริโภคจากผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัย 2 เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1839 ครั้ง
พัฒนายนต์ ชลบุรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 26,217 บาท จากผู้แทนบริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด , บริษัทในเครือ และพนักงาน เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1165 ครั้ง
เอ็น เอ เคหะ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบปลาซาดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 2,000 กระป๋อง จากผู้แทนบริษัท เอ็น เอ เคหะ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 973 ครั้ง
นักศึกษาอุเทนถวาย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 15 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร ช่วยขนเครื่องอุปโภค-บริโภค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2594 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการฟรีในเขตจังหวัดนนทบุรี
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2318 ครั้ง
บริษัท ไทยเมทัลฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท ไทยเมทัล รีไซค์ลิ้ง จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1425 ครั้ง
บริษัท แมคแคน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท และ เครื่องอุปโภค-บริโภคจากนางสาวมอนิกา แอน ไวท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคแคนเวิล์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท และจากนายธีระศักดิ์ ศิริพันธุ์ และคณะ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1146 ครั้ง
สยามชอร์ไซค์เซอร์วิสช่วยผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท สยามชอร์ไซค์เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ Logistics ให้การสนับสนุนรถบรรทุกในการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สู่ผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>