สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทวันลิงค์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภคจำนวน 40 ชุด และเงินจำนวน 10,000 บาท จากบริษัทวันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1092 ครั้ง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นานาชาติ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณลิณี จูตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นานาชาติ และMrs.Felynit Magallanes หัวหน้าฝ่ายมัธยม เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1323 ครั้ง
มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ทันตแพทย์หญิงฐิฎิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานา-มัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากคณะมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 3690 ครั้ง
บริษัท บาร์เทอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำผลไม้ จำนวน 110 โหล และเตาแก๊ส จำนวน 10 เตา พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณศิริกัญญา ชัยวงศ์โรจน์ Brokerage Manager และพนักงานบริษัท บาร์เทอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1157 ครั้ง
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณณัฏฐณิตา วรธนปุญญพัฒน์ ผู้แทนบริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1196 ครั้ง
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวน 50,000 บาท จากอาจารย์มนต์ชัย มั่นวศินา ผู้แทนอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2731 ครั้ง
ธนาคารเกียรตินาคิน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 90,000 บาท จากคุณชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1373 ครั้ง
ไทรอัมพ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
บริษัท อิตาเลียนไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ธนาคารยูโอบี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 991 ครั้ง
นันยางเท็กซ์ไทล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
วังเดิมเอ็กซ์ปอร์เตอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบมาม่า จำนวน 100 หีบ จากผู้แทนห้างหุ้นส่วน จำกัด วังเดิมเอ็กซ์ปอร์เตอร์ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบกล่องสุขาเคลื่อนที่ฉุกเฉิน จำนวน 450 กล่อง จากคุณนุชภางค์ คอวินิจ และเพื่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
หน่วยแพทย์จักษุฯ วัดอโศการาม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยพยาบาลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 สภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพตา วัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่พระภิกษุ และแม่ชี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริษัทไทย-โกเบ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเรือไฟเบอร์รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด และบริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อ่าน 1077 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 129,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก สมาคมสตรีสัมพันธ์
ONYX ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
อ่าน 954 ครั้ง
ทิปโก้ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน รวมมูลค่า 249,300 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
อ่าน 1042 ครั้ง
ทิปโก้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทิปโก้ รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
สมาคมราชกรีฑาสโมสรช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร วันที่ 29 ตุลาคม 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>