สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ONYX ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
อ่าน 878 ครั้ง
ทิปโก้ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน รวมมูลค่า 249,300 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
อ่าน 968 ครั้ง
ทิปโก้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทิปโก้ รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
สมาคมราชกรีฑาสโมสรช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร วันที่ 29 ตุลาคม 2553
บริษัทไทย-โกเบ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเรือไฟเบอร์รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด และบริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2553
เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่ จ.อยุธยา
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ออกปฏิบัติงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 ตุลาคม 2553
อ่าน 991 ครั้ง
เมอร์เซเดส เบนซ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,057,640 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2553
บริษัท ช.การช่าง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท ช.การช่าง จำกัด ให้ความอนุเคราะห์อาสาสมัครจำนวน 10 คน เพื่อช่วยในการขนย้ายเครื่องอุปโภค-บริโภคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553
สถานทูตออสเตรเลีย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์ จำนวน 3 ลำ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก Mr. James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย วันที่ 27 ตุลาคม 2553
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2553
เมอร์เซเดส เบนซ์ ลีสซิ่ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 78,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2553
แกล็กโซสมิทไคล์น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบแปรงสีฟันเซ็นโซดายน์ จำนวน 100,000 ด้าม และยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ จำนวน 2,400 หลอด รวมมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2553
กาชาดมอบโล่เกียรติคุณ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ราชกรีฑาสโมสร ในโอกาสที่ราชกรีฑาสโมสรให้ความทุ่มเทและเสียสละ ในการสนับสนุนกิจกรรมงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1222 ครั้ง
ช.การช่าง ช่วยผู้ประสบภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,100 บาท พร้อมรับการสนับสนุนอาสาสมัครบรรจุสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
บริษัท สยามชอร์ไซด์ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินจำวน 60,000 บาท จากนายวาริทร์ ตั้งจิตเพียรพงศ์ General Manager Human Resources บริษัท สยามชอร์ไซด์ เชอร์วิส จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
มูลนิธิซินอี้ ช่วยผู้ประสบภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท วันที่ 21 ตุลาคม 2553
มูลนิธิผู้มีเมตตา ช่วยอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จาก Mr. Nakamura Taizo ผู้แทนมูลนิธิ ผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
สมาร์ทเวท ช่วยเหลือผู้อุทกภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับมอบเวชภัณฑ์ มูลค่า 300,000 บาท จากนายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง กรรมการพร้อมคณะบริษัท สมาร์ทเวท จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
บ้านปู ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมเครื่องบริโภคจากนายเวโรจน์ ลิ้มจรูญ ผู้อำนวยการสายอาวุโสทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
บริษัทอัสทราพูลช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัท อัสทราพูล (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 1045 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>