สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แชนนอลวีไทยแลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 18,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากคุณลูกเกด จิรดา โยหะรา ผู้แทนจากบริษัท แชนแนล (วี) มิวสิค (ประเทศไทย)จำกัด และพนักงานฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2553
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เภสัชกรหญิง วิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 10,700 บาท จากคุณสุจิตดา โพธิครูประเสริฐ ผู้แทนบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 1361 ครั้ง
บริษัท คอนวูด จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 6,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัท คอนวูด จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 1046 ครั้ง
น้ำปลาเมกาเชฟ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบน้ำปลาเมกาเชฟ จำนวน 600 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัทผู้ผลิตน้ำปลาเมกาเชฟ วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 1688 ครั้ง
ชุมชนพร้อมรับภัย จ.นครราชสีมา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยฯ
อ่าน 917 ครั้ง
สภากาชาดไทย ร่วมกับ IFRC อบรมโลจิสติกส์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์...
อ่าน 1188 ครั้ง
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ...
อ่าน 882 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ…รับมอบแว่นตา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาจากพระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ....
อ่าน 1215 ครั้ง
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี
อ่าน 1004 ครั้ง
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่...สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน เปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
อ่าน 1116 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานด้านโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลัง
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ MR.HICHAM DIAB REGIONAL LOGISTICS DELEGATE (REGIONAL LOGISTICS UNIT-ASIA PACIFIC) และคุณวัสสิกา เผือกโสมณ ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
อ่าน 960 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ดูงานคัดแยกขยะ
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนนำร่อง “ของเสีย” เหลือศูนย์
อ่าน 1121 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสาธารณภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
อ่าน 1089 ครั้ง
Sugarcane and Friend ช่วยผู้ประสบภัย
รับมอบเงิน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
อ่าน 1050 ครั้ง
สัมมนาการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
เปิดการสัมมนาการเรียนรู้จากบทเรียนการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสัมมนา
อบรมการวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชนเพื่อทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 944 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.อุบลราชธานี
อ่าน 1074 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.ยโสธร
อ่าน 1071 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.สกลนคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>