สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนพร้อมรับภัย จ.นครราชสีมา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยฯ
อ่าน 965 ครั้ง
สภากาชาดไทย ร่วมกับ IFRC อบรมโลจิสติกส์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์...
อ่าน 1246 ครั้ง
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ...
อ่าน 933 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ…รับมอบแว่นตา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาจากพระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ....
อ่าน 1270 ครั้ง
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี
อ่าน 1076 ครั้ง
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่...สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน เปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
อ่าน 1174 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานด้านโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลัง
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ MR.HICHAM DIAB REGIONAL LOGISTICS DELEGATE (REGIONAL LOGISTICS UNIT-ASIA PACIFIC) และคุณวัสสิกา เผือกโสมณ ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
อ่าน 1014 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ดูงานคัดแยกขยะ
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนนำร่อง “ของเสีย” เหลือศูนย์
อ่าน 1180 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสาธารณภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
อ่าน 1133 ครั้ง
Sugarcane and Friend ช่วยผู้ประสบภัย
รับมอบเงิน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
อ่าน 1107 ครั้ง
สัมมนาการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
เปิดการสัมมนาการเรียนรู้จากบทเรียนการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสัมมนา
อบรมการวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชนเพื่อทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 1001 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.อุบลราชธานี
อ่าน 1128 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.ยโสธร
อ่าน 1144 ครั้ง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.สกลนคร
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้ จ.หนองคาย
พบชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งเพื่อหาทางช่วยเหลือ
อ่าน 1108 ครั้ง
89 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางรักษาพยาบาลผู้พิการที่ด้อยโอกาส
แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคผิวหนัง และโรคตา แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
อ่าน 121031 ครั้ง
พฤษภาจลาจล.....2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งหน่วยแพทย์ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือศูนย์เอราวัณ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553
อ่าน 1563 ครั้ง
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม "9 ในดวงใจ"
โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมยืนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>