สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “น้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในสภาวะฉุกเฉิน (WATSAN)” ปีงบประมาณ 2564 (15 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เรื่อง น้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในสภาวะฉุกเฉิน (WATSAN)” ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น โดยวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่มูต หมู่ 6 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยโป่ง หมู่ 11 ตำแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2564 (4 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่แมะ หมู่ 2 และบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ 13 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
อบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จังหวัดเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ ณ ห้องประชุมพระพรหม เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง รุ่นที่ ๓) ” (22 ก.พ. 2564)
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง รุ่นที่ ๓) ”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (17 ก.พ. 2564)
ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามเงาออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙ จำนวน ๓๘ ชุด และน้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน ๓๘ แพ็ค ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (17 ก.พ. 2564)
ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดจังหวัดตาก ปลัดอาวุโส และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังเจ้า ออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙ จำนวน ๑๖ ชุด และน้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน ๑๖ แพ็ค ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง (9 ก.พ. 2564)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ของชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2-5 และ 8 กุมภาพันธ์ 2564
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของในการป้องกันโควิด-๑๙ (1 ก.พ. 2564)
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ต่อไป
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (28 ม.ค. 2564)
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก ออกปฏิบัติงานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ จำนวน ๙๑ ชุด และน้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน ๙๑ แพ็ค ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยส่งผ่านให้ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จังหวัดเชียงราย (28 ธ.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้แก่ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน 18 อำเภอ รวมผู้เข้ารับการอบรม 115 คน เพื่อเป็นครู ก. ในการช่วยสอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในการแจ้งภัยและขอความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จังหวัดลำพูน (28 ธ.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้กับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) จำนวน 8 อำเภอ 9 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรม 320 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล แต่ละอำเภอ เมื่อวันที่ 18 , 25 พฤศจิกายน 2563 และ15,17, 21 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจรับงาน-ส่งมอบโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อแจ้งเตือนภัย ห้วยน้ำกืนพร้อมรับภัยพิบัติ และประเมินผล-ส่งมอบโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านห้วยน้ำกืน (4 ธ.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจรับงาน-ส่งมอบโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อแจ้งเตือนภัย ห้วยน้ำกืนพร้อมรับภัยพิบัติ และประเมินผล-ส่งมอบโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านห้วยน้ำกืน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า และส่งมอบโครงการฯ แก่หน่วยงานในพื้นที่ (30 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า และส่งมอบโครงการฯ แก่หน่วยงานในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบิ้องต้น (25 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
“ซ้อมแผนอพยพ” ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม (12 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ “กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ”ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ส่งมอบโครงการโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (12 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ส่งมอบงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 11 และ 12 พฤศจิกายน 2563
การซ้อมแผนบนโต๊ะ และทดสอบการอพยพ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย (5 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ม.2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมแผนบนโต๊ะ บ้านห้วยน้ำกืน (5 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ 13 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดงานประชุมเวทีเครือข่ายจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ (2 พ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดงานประชุมเวทีเครือข่ายจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-30 ตุลาคม 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2 พ.ย. 2563)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายชัยพฤกดิ์ เธียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เธียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานในโครงการ “รวมใจต้านภัย Covid - 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>