สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 (28 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยมะแกง ม.20 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ม.ย. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 (26 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 24-25 มิ.ย. 62
อบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ" (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๑๒๐ ราย ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔และศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึษาพระราชทาน จำนวน ๔๓ ราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (10 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งทอง ม.10 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ (4 มิ.ย. 2562)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสถานีกาชาดเทพรัตน์ จำนวน ๒๐ คน ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (29 พ.ค. 2562)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้าน ให้มีความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการกับการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับบทบาทของการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 30 ราย ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดเทพรัตน์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (28 พ.ค. 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย) นายอำเภอคีรีมาศ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ วัดเชิงคีรี ตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "Providing first aid service and primary health care in communities in 8 provinces under the support of Health Station No (27 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น ในโครงการ “Providing first aid service and primary health care in communities in 8 provinces under the support of Health Station No.3 Chiang Mai province, Thai Red Cross” ครั้งที่ 8 ณ ศาลากลางบ้านค้างตะนะ ม.6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.เเพร่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 7 (21 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อติดตามเยี่ยมชุมชน ทบทวนผังและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและอนุกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติหมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี ๒๕๖๒ พยาบาล – เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Nurse - A Voice to Lead Health For All ) ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (8 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้ว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Vulnerability and Disaster resilience (8 พ.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Disaster Resilience Efforts in Thailand and ASEAN ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย( WATSAN) (8 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (7 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอำเภอบางระกำ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (7 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 (26 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>