สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
1 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.คูเวียง อ.เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 และให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
27 มี.ค. 2562
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 80 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
กาชาด 14 มอบชุดฟื้นฟู
27 มี.ค. 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอน, ชุดเครื่องครัว และชุดครอบครัว จำนวน 81 ชุด ให้แก่ชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สภากาชาดไทย มอบเรือท้องแบน คอมพิวเตอร์ฯ ช่วยเหลือองค์การกาแดงลาว...
5 มี.ค. 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบเรือท้องแบน จำนาน 3 ลำ คอมพิวเตอร์จำนวน 55 เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ 3 ตัว เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยาสีฟัน รวมมูลค่า 2,741,586.99 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)ให้แก่องค์การกาแดงลาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก
กาชาด 12 มอบชุดฟื้นฟู
18 ก.พ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบชุดฟื้นฟู
15 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง
มอบชุดฟื้นฟู จ.นครศรีธรรมราช
14 ก.พ. 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 58 ครัวเรือน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตยานนาวา
6 ก.พ. 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 38 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 33 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
4 ก.พ. 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพังงา
4 ก.พ. 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หมู่บ้านมอร์แกน
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 )
17 ม.ค. 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดทำความสะอาด ชุดเครื่องครัว และชุดเครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 644 ชุด เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
11 ม.ค. 2562
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 )
10 ม.ค. 2562
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ พร้อมทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,320 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งค้อ หมู่ 2, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 )
9 ม.ค. 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่หมู่ 12 – 14 ตำบลคลองน้อย หมูู่ 6, 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 320 ชุด ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน หมู่ 13 พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่หมู่ 2, 5 และหมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ต้นไม้หักโค่น และน้ำท่วมขัง โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 6 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 6 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 710 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
5 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งรถยูนิม็อค รถบรรทุกพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และรถโฟร์วิล ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทางภาคใต้ โดยประจำที่กองอำนวยการส่วนหน้า สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ออกเดินทางเวลา 05.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2562 และปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 120 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านน้ำตก ตำบลบางมะพร้าว และ หมู่ 8 บ้านดอนม่วง ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
น้ำใจจิตอาสาระดมช่วยชาวท่าแซะ
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยฝึก นศท.มทบ. 44 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแซะ ร่วมบรรจุสิ่งของใส่ในถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>