สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจาก พายุโพดุล
18 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 กันยายน 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปยอดรวมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
11 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 โดยได้มอบชุดธารน้ำใจฯ รวม 53,116 ชุด มูลค่า 53,116,000.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจาก พายุโพดุล
2 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล" ลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 โดย RCHB has provided relief assistance during 28 August – 5 September totaling 24,829,000 THB including relief kits and flat boats. TRCS has done the assessment on-site to evaluate the situation and provide urgent needs accordingly: - Distribution of 26,629 relief kits (totaling 24,829,000 THB) in Kalasin, Roi Et, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Yasothorn, Mukdahan, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen and Phitsanulok - Provision of 2 flat boats in Mookdaharn
Report on relief assistance to people affected by the tropical storm Podul
2 ก.ย. 2562
RCHB has provided relief assistance during 28 August – 1 September totaling 9,280,000 THB including relief kits and flat boats. TRCS has done the assessment on-site to evaluate the situation and provide urgent needs accordingly: - Distribution of 9,280 relief kits (totaling 9,280,000 THB) in Phitsanulok, Mukdahan, Khon Kaen, Yasothorn and Kalasin - Provision of 2 flat boats in Mookdaharn
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล"
2 ก.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล" โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ดังนี้ - มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร และกาฬสินธุ์ 9,280 ชุด - สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบภัยพายุ โพดุล จ.กาฬสินธุ์
1 ก.ย. 2562
วันที่ 1 กันยายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมจัดเตรียม ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน) (แม็คโคร) ดำเนินการจัดเตรียมและขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดข้างต้น
บรรเทาอัคคีภัยเขตหลักสี่
11 มิ.ย. 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยรามคำแหง
31 พ.ค. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ อินศวร พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 7 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายใน ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5 หลังคาเรือน
สภากาชาดไทย บรรเทาอัคคีภัยเขตพระนคร
27 พ.ค. 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
24 พ.ค. 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 19 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ ชุมชนในซอยประชาสงเคราะห์ 4 แยก 6 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.ม่วงสามสิบและโพธิ์ไทร จ.อุบลฯ
10 พ.ค. 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอโพธิ์ไทร ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อ.ม่วงสามสิบ และ อ.โพธิ์ไทร ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาวาตภัย อ.โพนทอง และ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
2 พ.ค. 2562
วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด/เลขานุการเหล่าากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จำนวน 217 ครัวเรือน
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
5 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 180 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร ศีขรภูมิ และสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย
4 เม.ย. 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ได้เข้าพบนางกรรณิการ์ กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย
หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย
บรรเทาอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เขตดินแดง
1 เม.ย. 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 25 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัยบ้านปะอาว
1 เม.ย. 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 209 ชุด นำโดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
1 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.คูเวียง อ.เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 และให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
27 มี.ค. 2562
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 80 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>