สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบภัยพายุ โพดุล จ.กาฬสินธุ์
1 ก.ย. 2562
วันที่ 1 กันยายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมจัดเตรียม ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน) (แม็คโคร) ดำเนินการจัดเตรียมและขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดข้างต้น
บรรเทาอัคคีภัยเขตหลักสี่
11 มิ.ย. 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยรามคำแหง
31 พ.ค. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ อินศวร พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 7 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายใน ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5 หลังคาเรือน
สภากาชาดไทย บรรเทาอัคคีภัยเขตพระนคร
27 พ.ค. 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
24 พ.ค. 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 19 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ ชุมชนในซอยประชาสงเคราะห์ 4 แยก 6 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.ม่วงสามสิบและโพธิ์ไทร จ.อุบลฯ
10 พ.ค. 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอโพธิ์ไทร ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อ.ม่วงสามสิบ และ อ.โพธิ์ไทร ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาวาตภัย อ.โพนทอง และ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
2 พ.ค. 2562
วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด/เลขานุการเหล่าากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จำนวน 217 ครัวเรือน
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
5 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 180 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร ศีขรภูมิ และสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย
4 เม.ย. 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ได้เข้าพบนางกรรณิการ์ กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย
หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย
บรรเทาอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เขตดินแดง
1 เม.ย. 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 25 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัยบ้านปะอาว
1 เม.ย. 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 209 ชุด นำโดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
1 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.คูเวียง อ.เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 และให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาวาตภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
27 มี.ค. 2562
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 80 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
กาชาด 14 มอบชุดฟื้นฟู
27 มี.ค. 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอน, ชุดเครื่องครัว และชุดครอบครัว จำนวน 81 ชุด ให้แก่ชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สภากาชาดไทย มอบเรือท้องแบน คอมพิวเตอร์ฯ ช่วยเหลือองค์การกาแดงลาว...
5 มี.ค. 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบเรือท้องแบน จำนาน 3 ลำ คอมพิวเตอร์จำนวน 55 เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ 3 ตัว เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยาสีฟัน รวมมูลค่า 2,741,586.99 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)ให้แก่องค์การกาแดงลาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก
กาชาด 12 มอบชุดฟื้นฟู
18 ก.พ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบชุดฟื้นฟู
15 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง
มอบชุดฟื้นฟู จ.นครศรีธรรมราช
14 ก.พ. 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 58 ครัวเรือน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>