สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องน้ำและสุขาภิบาลฯ ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เรื่องโรคระบาดที่มากับน้ำ การแยกขยะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ในการนี้ นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านรางมูก ตำบลลำเหย และโรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เชิญชวนร่วมประกวดราคา ร้านกาแฟสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ผู้บริจาคดวงตาสภากาชาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562 โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน"
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (Glaxo Smith Kline (Thailand) Ltd. (GSK)) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำวิดิโอ เข้าร่วมประกวดรางวัล People's Choice Award โดยทาง GSK เป็นผู้จัดทำวิดิโอเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ADPC หารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ ADPC พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการดูแลตนเอง สูงอายุฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 31 จังหวัด ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อบรม NDRT รุ่นที่ 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 5
ครบ 5 ปีวันออกอากาศ One31
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ คุณบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบ 5 ปีของการออกอากาศข่าว ณ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 15
สำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่ม จังหวัดตรัง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้กำหนดการปฏิบัติงานสำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ประชุมร่วมกับ บริษัท ดาวฯ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล จากบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หารือในประเด็น การจัดทำถุงพลาสติก การจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาดดาวเพื่อนักเรียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ให้ความรู้ด้านน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.ชัยนาท
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการอบรม Agenda Disaster Resilience Leadership โดยบรรยายในหัวข้อ Women Leadership in Disaster Rick Reduction ณ ห้องประชุม ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC))
ร่วมหารือ...วิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเสนอแนวทางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อบรมการใช้งานระบบ “Website และ Application พ้นภัย” จ.สิงห์บุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ “Website และ Application พ้นภัย” สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่วนกลาง จังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ต้อนรับ...นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้าฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และการแพทย์สาธารณภัย
ปันน้ำใจในสายฝน จ.ตาก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบให้นักเรียนโรงเรียนอรุณเมธา และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก
ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หารือโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อหารือ ถึงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมขอข้อเสนอแนะ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เข้าพบ นางสาวสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562
ซ้อมแผนฯ และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ วัดสวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>