สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (29 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ รวมจำนวน 232 คน ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แต. จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (26 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมตำบลดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (22 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (21 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จัวหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ชุมชนบ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง (16 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ในตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (15 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6,7,9,13และ 14 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม "ปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก" (8 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม "ปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรและเด็ก" ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2559 (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่และคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู อ.ลี้ จ.ลำพูน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ย. 2559)
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวให้กับราษฎรยากจนและพิการในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 841 คน (26 พ.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องกันหนาว ให้กับราษฎรยากจนและพิการ ณ หอประชุมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (24 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (23 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอเชียงดาว จ.เชียใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ" (23 พ.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วัดนาขุนไกร บ้านนาขุนไกร หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๕ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" (22 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาทุกข์์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่่ (21 พ.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (21 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านไร่และบ้านสันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>