สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
9 ก.ย. 2558
นางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 39 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในชุมชนลำสาลี ถนนศรีนครินทร์ ซอย7 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
21 ส.ค. 2558
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ได้นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
13 ส.ค. 2558
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 34 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในชุมชนวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
26 มิ.ย. 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และถุงยังชีพของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 25 ครอบครัว
สภากาชาดไทย…บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดกาญจนบุรี
2 มิ.ย. 2558
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนังคลองเตย
27 เม.ย. 2558
โครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ"
23 เม.ย. 2558
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
19 เม.ย. 2558
วันที่ 16 เม.ย. 2558 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอโคกสูงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสระแก้ว
10 เม.ย. 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครนายก
6 มี.ค. 2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัย ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.เขาฉกรรจ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
5 มี.ค. 2558
วันที่ 5 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 ชุด ในพื้นที่ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น และ ต.วังสมบูรณ์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
26 ก.พ. 2558
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศและหน่วยงานในพื้นที่มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ภัยหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนจำนวน 50 ราย ณ วัดหนองปรือ หมู่ 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
บรรเทาภัยหนาว อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย
12 ก.พ. 2558
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดผ้าห่ม จำนวน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย...
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
12 ก.พ. 2558
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ถนนอ่อนนุช ซ. 2
7 ก.พ. 2558
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนอ่อนนุช ซอย 2 โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 9 ครอบครัว...
บรรเทาภัยหนาว จ.ร้อยเอ็ด
4 ก.พ. 2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด...
บรรเทาภัยหนาว จ.อุดรธานี
30 ม.ค. 2558
วันที่ 30 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาวและ ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี...
บรรเทาภัยหนาว จ.หนองคาย
30 ม.ค. 2558
วันที่ 30 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับปลัดจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมโลชั่นทาผิว จำนวน 500 ชุด และเสื้อกันหนาวเด็ก 250 ตัว ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร จ.หนองคาย...
บรรเทาภัยหนาว จ.มหาสารคาม
29 ม.ค. 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้านและโลชั่นทาผิว จำนวน 250 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาประชาคม อ.แกดำ จ.มหาสารคาม...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำเครื่องกันหนาวพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.ชัยภูมิ
29 ม.ค. 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>