สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (11 พ.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่ (10 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภออมก๋อย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยและหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ครอบครัวและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบผ้าห่มและยาชุดสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด และเครื่องกันหนาว พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย และวัดแสนหลวง ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (8 พ.ย. 2559)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกในเขตอำเภอแม่สอด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (8 พ.ย. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในเขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (7 พ.ย. 2559)
ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราชประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสายประทีป ตึกอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช (25 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอวังเจ้า นายอำเภอวังเจ้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 59
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ (14 ต.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ให้แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรมโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (7 ต.ค. 2559)
ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๐ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (30 ก.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย (29 ก.ย. 2559)
-ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย - ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตาก (28 ก.ย. 2559)
ในวันที่ ๒๐ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าสองยาง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน ๔๐๐ ชุด น้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน ๖๐๐ แพ็ค และเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ชุดให้กับให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (20 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสถานีกาชาด ในวันที่ 19 กันยายน 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " (16 ก.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" (16 ก.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังเจ้า ออกปฏิบัติงานมอบมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ในโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในเขตอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (14 ก.ย. 2559)
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติงานกิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยผา หมู่ที่ 1 ต. ห้วยผา อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>