สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (12 เม.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (10 เม.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านยังเปา ต.สันผักหวาน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10 เม.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR (5 เม.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 มี.ค. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (16 ก.พ. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 ก.พ. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาจิจอาสา สู่อาสาสมัครสภากชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ในหลักสูตร "การบรรเทาภัยพิบัติ" ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงาน ในกิจกรรม "ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่" (24 ม.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงาน ในกิจกรรม "ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่" ณ ศุนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ และศูนย์การสาธิตการส่งเสริมศฺลปาชีพภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61
เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (16 ม.ค. 2561)
ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู็ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (8 ม.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (28 ธ.ค. 2560)
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง และหอประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย (25 ธ.ค. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ โรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม และ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 และมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุดและ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (22 ธ.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561" (21 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรม"หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561" ในพื้นที่อำเภอนาน้อย อำเภอเมืองน่านและอำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด ณ หอประชุมที่ว่าากรอำเภอแม่ออนและหอประชุมที่ว่าากรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก "Right to health" สิทธิสุขภาพ ปราศจากการตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8 ธ.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ลานจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (4 ธ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ณ โรงเรียนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29-30 พ.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (27 พ.ย. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>