สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำเครื่องกันหนาวพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.สกลนคร
19 ม.ค. 2558
วันที่ 19 มกราคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว หมวก ถุงมือ และถุงเท้า จำนวน 1,500 ชุด พร้อมด้วยเครื่องกันหนาวสำหรับนักเรียน ประกอบไปด้วย เสื้อกันหนาว ถุงเท้า และเครื่องดื่มช็อกโกแลตผง จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรและนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.ภูพาน และอ.กุดบาก จ.สกลนคร...
บรรเทาภัยหนาว อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง และอ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
19 ม.ค. 2558
วันที่ 19 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาวเด็ก และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง และอ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นซัดชายฝั่งและน้ำทะเลกัดเซาะ จ.นครศรีธรรมราช
16 ม.ค. 2558
วันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอปากพนัง ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นซัดชายฝั่งและน้ำทะเลกัดเซาะ จ.นครศรีธรรมราช...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำเครื่องกันหนาวพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.อุดรธานี
16 ม.ค. 2558
วันที่ 16 มกราคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาว รวม 1,500 ผืน และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียน รวม 500 ตัว ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ และอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี...
สถานีกาชาดที่ 6 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
16 ม.ค. 2558
วันที่ 16 มกราคม 2558 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวเด็กบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้ประชาชนจำนวน 100 ราย ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ วัดชนะชัยศรี หมู่ 9 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
15 ม.ค. 2558
วันที่ 15 มกราคม 2558 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงและหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์จังหวัดทหารบกตาก มอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำนวน 150 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลป่ามะม่วง เนื่องในโครงการ "อุ่นใจคลายหนาวสู่พี่น้องชาวป่ามะม่วง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก...
บรรเทาภัยหนาวเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.อุบลราชธานี
15 ม.ค. 2558
วันที่ 15 มกราคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบเครื่องกันหนาวให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 14 โรงเรียน...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
14 ม.ค. 2558
วันที่ 14 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 100 ชุด ให้กับประชาชนยากจนในเขตอำเภอพบพระ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
บรรเทาภัยหนาว จ.กาญจนบุรี
14 ม.ค. 2558
วันที่ 14 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นำผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านพุองกะ อำเภอไทรโยค และศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเจริญ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี...
บรรเทาภัยหนาว จ.เพชรบูรณ์
13 ม.ค. 2558
วันที่ 13 มกราคม 2558 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ บรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 ม.ค. 2558
วันที่ 12 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าห่มพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.ตาก
12 ม.ค. 2558
วันที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่ม จำนวน 750 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่หละ แม่ต้าน แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงยิมเทศบาลตำบลแม่ต้าน และนำผ้าห่มกันหนาวอีก 750 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่สอง และตำบลท่าสองยาง พร้อมมอบเสื้อ กันหนาว จำนวน 1,143 ตัว ให้แก่เด็กนักเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบล แม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ...
บรรเทาภัยหนาว จ.อุทัยธานี
9 ม.ค. 2558
วันที่ 9 มกราคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,500 ผืน และชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
30 ธ.ค. 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ปลัดอำเภอปากพนัง ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 485,720.00 บาท...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาโยง จ.ตรัง
29 ธ.ค. 2557
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับปลัดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขาตรัง และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 250 ชุด พร้อมน้ำดื่มบริจาค ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส
28 ธ.ค. 2557
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดสิรินธรและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขานราธิวาส และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 1,792,810.00 บาท...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย 3 อำเภอของจังหวัดยะลา
27 ธ.ค. 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
24 ธ.ค. 2557
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอหาดใหญ่ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา จำนวน 1,000 ชุด...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.นราธิวาส
21 ธ.ค. 2557
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,200 ชุด รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,225,386.00 บาท ดังนี้...
บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่
19 ธ.ค. 2557
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวและยาชุดสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>