สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางทรูวิชั่น TNN2
ให้สัมภาษณ์การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางทรูวิชั่น TNN2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” โดยมี ดร.วีรชน นรานุต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
“99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก”
เนื่องในโอกาสที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ทราบถึงภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จึงได้จัดกิจกรรม "99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก” โดยงานประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์แนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมกดแชร์ และติด #99ปีก้าวสู่ปีที่100สบป
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานจัดหารายได้ ร่วมพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ในสถานการณ์สาธารณภัย และด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/สาธารณภัย”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ในสถานการณ์สาธารณภัย และด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/สาธารณภัย” เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/สาธารณภัย ตลอดจนการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณภัยต่าง ๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ โดยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ในสถานการณ์สาธารณภัย และด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/สาธารณภัย” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทานสภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทานสภากาชาดไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย จัดงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระรามหลวง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
บันทึกเทปสัมภาษณ์ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563”
บันทึกเทปสัมภาษณ์ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” รายการจุฬาปริทรรศน์ สถานีวิทยุจุฬาฯ CU FM 101.5 MHz โดยคุณอรอุมา พงษ์แสง เป็นผู้ดำเนินรายการ ทำการบันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเลย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ CU FM 101.5 MHz
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในถิ่นทุรกันดาร
ชาวบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 26 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร กว่า 200 คน เดินทางมาใช้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อำเภอโกสัมพีนคร โดยหน่วยแพทย์ดังกล่าว สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฝังเข็มประยุกต์ บริการทางทันตกรรม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ การใช้สารเคมี อันตรายจากสัตว์มีพิษ แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
หารือถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวเขตรั้วสำนักงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานเสาวภาฯ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หารือถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวเขตรั้วสำนักงาน โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา เข้าพบ นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เพื่อหารือในการทำความสะอาดและจัดเก็บขยะ บริเวณรอบแนวรั้วด้านใน รวมทั้งการปลูกต้นไม้ตลอดแนวเขตสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถึงแนวเขตสถานเสาวภา และการจัดงาน Big Cleaning Day ร่วมกันในอนาคต พร้อมมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณที่ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดีเสมอมา ณ สำนักงานเขตปทุมวัน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตอุทยาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชรกว่า 300 คน ได้เดินทางมาใช้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีการให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการฝังเข็มประยุกต์ บริการทันตกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สุขศึกษาในเรื่องการใช้สารเคมี อันตรายจากสัตว์มีพิษ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบกรอบแว่นตาและแว่นตาจากผู้อุปการคุณจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อผู้มีปัญหาทางสายตา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พร้อมด้วย Mr.Togo ohta บริษัท Lunex ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ร่วมกับร้านจำหน่าย แว่นตา ในประเทศญี่ปุ่น มอบแว่นตาและกรอบแว่นตาให้แก่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จำนวน 163 อัน เพื่อนำไปประกอบแว่นตาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถมองเห็นได้อย่างปกติ โดยมี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์จักษุมาตรฯ สภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางไปรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาหลังน้ำลด จำนวน 120,932.60 บาท โดยมีพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบจากดีเจป๊อบ (กิตติพงศ์)​ ตัวแทนของสถานี
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้แทนสภากาชาดจีนเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Lin Shengkui, Red Cross Society of China Fujian Provincial Branch และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
จักษุแพทย์ จากประเทศคีร์กีซสถาน ดูงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 Dr. Aselia Abdurakhmanova จักษุแพทย์ จากประเทศคีร์กีซสถาน ดูงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปพัฒนางานด้านจักษุศัลยกรรม ให้บริการแก่ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางตา ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว
ประชุมภาคีเครือข่ายกิจกรรม"หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563"
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุมกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563" โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยจักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 229,999 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
คณะผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและอาสาสมัครจากสภากาชาดเมียนม่าร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เยี่ยมชมห้องวิทยุสื่อสารและคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเหล่ากาชาดลากูน่า
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเหล่ากาชาดลากูน่า กาชาดฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม 99 ปีสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม "99ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก" โดยงานประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์แนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมกดแชร์และติด #99ปีสู่ปีที่100สบป และมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดยนางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียด การจัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563" ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเลย และลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม ณ อำเภอเชียงคาน อำเภอภูกระดึง และอำเภอเมืองเลย และเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>