สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (9 ก.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการอบรมเพิ่มเติมศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชน พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" (9 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วัดห้วยไคร้ภูทอง หมู่ ๙ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖๐ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (5 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเป๊บซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (29 ส.ค. 2559)
ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมแม่ผู้สูงวัย ในโครงการ "พม.รวมใจภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน" ในพื้นที่จังหวัดตาก (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมแม่ผู้สูงวัยในโครงการ “ พม. รวมใจภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (22 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ณ ห้องประชุมอาคาร Star work ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมพิธีมอบแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (18 ส.ค. 2559)
ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติฯ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติฯ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รักผู้สูงวัย ปันน้ำใจให้แว่นสายตา" เฉลิมพระเกียรติฯ (11 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ จัดกิจกรรม "รักผู้สูงวัย ปันน้ำใจให้แว่นสายตา" โดยมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 184 ราย ณ ชมรมผู้สูงอายุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (4 ส.ค. 2559)
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติิ (29 ก.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม (12 ก.ค. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านแม่มูต ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงหใม่ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" (29 มิ.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 (28 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เม.ย .59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>