สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ (22 พ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ สำแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน 1 โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (16 ต.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (16 ต.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่าและตำบลมืดกา อภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ี่ 3 เชียงใหม่ (10 ต.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดแพร่่ (29 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากชาดจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (27 ก.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด อ.เมือง จ.ลำพูนและบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15และ 26 กันยายน 2560
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จ (20 ก.ย. 2560)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 กันยายน 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกเยี่ยมบ้านในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง (18 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกเยี่ยมบ้านในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง จำนวน 10 ราย ของชุมชนตำบลป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1, 6, 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดแพร่ (18 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ออหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อประเมินความเสียหายและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต. ปงป่าหวาย อ. เด่นชัย จ. เเพร่ ในวันที่ 17 กันยายน 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5ส. (8 ก.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5ส. ณ สระน้ำบริเวณด้านหลังสถานีกาชาด เมื่อวันพุธที่ 6 ก.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (31 ส.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถานีกาชาด ณ ห้องประชุมสถานีกาชาด เมื่อวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (24 ส.ค. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้กับประชาชนบ้านหนองมะคัง ณ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ ๗ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๖ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในจังหวัดลำพูน เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (15 ส.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้จังหวัดลำพูน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิและที่ว่าาการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระนางบรมราชินีนาถ ในรัชกาาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สภานายิกา สภากาชาดไทย (9 ส.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเทิดพระเกียรตื เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (4 ส.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ณ สนามด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีกาชาด เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (24 ก.ค. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ให้แก่ประชาชนบ้านดงคู่ ณ วัดห้วยไคร้ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (14 ก.ค. 2560)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนในเขตตำบลระแหงและตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๒ ราย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ ชุด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ " อ.เมือง จ.ตาก (14 ก.ค. 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดตลุกกลางท่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>