สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
17 ธ.ค. 2557
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 153 ม. 8 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
17 ธ.ค. 2557
6วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศและหน่วยงานในพื้นที่มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้ประชาชนจำนวน 100 ราย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพริก ต.ทรัพพริก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
13 ธ.ค. 2557
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สโมสรซอนต้าสากลเชียงใหม่ และมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและผ้าห่ม พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13 จ.เชียงราย
9 ธ.ค. 2557
ระหว่างวันที่ 9 –11 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย จัด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอเมือง และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาวอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
8 ธ.ค. 2557
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาวและถุงเท้า มอบให้แก่นักเรียน จำนวน 734 คน ณ โรงเรียนปางหินฝน โรงเรียนบ้านแม่ศึก โรงเรียนบ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
4 ธ.ค. 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา...
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยผู้ประสบอัคคีภัยคลองเตย
2 ธ.ค. 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 12 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยซอยศรีศักรินทร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร...
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
27 พ.ย. 2557
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้วและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 9 ม.3 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ...
อาสาสมัครจัดสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
27 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ อาสาสมัครกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากสำนักงานอาสากาชาด จัดชุดบรรเทาภัยหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่มโพลีเอสเทอร์ ชุดกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า จำนวน 4,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวแก่ชมรมสามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวให้แก่สมาชิกชมรมสามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว จังหวัดนครพนม
21 พ.ย. 2557
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ธาตุพนม และอ.นาแก จ.นครพนม...
สถานีกาชาดที่ 6 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
19 พ.ย. 2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ วัดหนองเทา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
11 พ.ย. 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 255) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 120 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยเพชรเกษม 4 แยก 3
7 พ.ย. 2557
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดาไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 14 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 11 ครอบครัว ณ ชุมชนซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 (ซอยโรงเหล็ก) ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ทุ่งสงและอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ
4 พ.ย. 2557
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับนายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ทุ่งสงและอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีจำนวน 1,250 ชุด...
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
3 พ.ย. 2557
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดาไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทมหานคร จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ...
สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
27 ต.ค. 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ อบต.ท่าข้ามและหน่วยทหารในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ม.1 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
14 ต.ค. 2557
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี...
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
10 ต.ค. 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ชะอำ 300 ชุด และอ.แก่งกระจาน 1,000 ชุด ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี...
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
9 ต.ค. 2557
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 8 ได้นำยารักษาโรคไปร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>