สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
30 ธ.ค. 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ปลัดอำเภอปากพนัง ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 485,720.00 บาท...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาโยง จ.ตรัง
29 ธ.ค. 2557
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับปลัดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขาตรัง และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 250 ชุด พร้อมน้ำดื่มบริจาค ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง...
สถานีกาชาดสิรินธร บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส
28 ธ.ค. 2557
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดสิรินธรและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด มหาชน สาขานราธิวาส และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 1,792,810.00 บาท...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย 3 อำเภอของจังหวัดยะลา
27 ธ.ค. 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ดังนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
24 ธ.ค. 2557
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอหาดใหญ่ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา จำนวน 1,000 ชุด...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.นราธิวาส
21 ธ.ค. 2557
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,200 ชุด รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,225,386.00 บาท ดังนี้...
บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่
19 ธ.ค. 2557
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวและยาชุดสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว...
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
17 ธ.ค. 2557
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 153 ม. 8 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
17 ธ.ค. 2557
6วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศและหน่วยงานในพื้นที่มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้ประชาชนจำนวน 100 ราย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพพริก ต.ทรัพพริก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
13 ธ.ค. 2557
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สโมสรซอนต้าสากลเชียงใหม่ และมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและผ้าห่ม พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13 จ.เชียงราย
9 ธ.ค. 2557
ระหว่างวันที่ 9 –11 ธันวาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย จัด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอเมือง และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาวอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
8 ธ.ค. 2557
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาวและถุงเท้า มอบให้แก่นักเรียน จำนวน 734 คน ณ โรงเรียนปางหินฝน โรงเรียนบ้านแม่ศึก โรงเรียนบ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
4 ธ.ค. 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบภัยหนาวเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา...
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยผู้ประสบอัคคีภัยคลองเตย
2 ธ.ค. 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 12 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยซอยศรีศักรินทร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร...
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
27 พ.ย. 2557
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้วและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 9 ม.3 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ...
อาสาสมัครจัดสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
27 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ อาสาสมัครกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากสำนักงานอาสากาชาด จัดชุดบรรเทาภัยหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่มโพลีเอสเทอร์ ชุดกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า จำนวน 4,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวแก่ชมรมสามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวให้แก่สมาชิกชมรมสามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว จังหวัดนครพนม
21 พ.ย. 2557
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ธาตุพนม และอ.นาแก จ.นครพนม...
สถานีกาชาดที่ 6 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
19 พ.ย. 2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ วัดหนองเทา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
11 พ.ย. 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 255) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 120 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>