สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และผ่าตัดสำหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
มอบรถคลินิกเคลื่อนที่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 Mr. Marwan Jirani Head of Country Cluster Support Team of IFRC และคณะ มอบรถคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
อบรม ฝึกซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านท่าเลียบ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านท่าคาน
อบรมการติดตรั้งเครื่องกรองน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำภายใต้โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" ให้แก่นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ
ตรวจเยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง จ.สตูล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ๆ และคณะ พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ จ.สตูล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ต้อนรับกาชาดอังกฤษ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Ms.Karen Hargrave ผู้แทนจากกาชาดอังกฤษ มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านผู้อพยพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับ...สภากาชาดแคนาดา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Douglas Macdonald คณะผู้แทนจากสภากาชาดแคนาดา คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา Mr. Marwan Jilani หัวหน้าคณะทำงานให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อิออน บริจาคมุ้งกันยุง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 Mr. Manabu Boike กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ มอบมุ้งกันยุง TV Olyset Net ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 1,400 ชิ้น มูลค่า 1,890,000 บาท โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ของบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
เลขาธิการฯ เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3 ) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
ประชุมกรรมการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานประชุมกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
กาชาดอเมริกัน ดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากกาชาดอเมริกัน และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และคางทูม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากกาชาดอเมริกัน และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และคางทูม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “รอยยิ้ม- a smile” เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2561 (World Red Cross and Red Crescent Day 2018)
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำกับโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางปราณี ขุนสิทธิ์. หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>