สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจรับเครื่องกรองน้ำ จ.นครสวรรค์
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตรวจรับเครื่องกรองน้ำ จ.นครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
สกู๊ปเปิดตัวสถานีกาชาดปรับโฉมใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางจริญา จารุดารา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพฯ บันทึกเทปสกู๊ป “สถานีกาชาดที่ 11 ปรับโฉมใหม่พร้อมรับผู้ใช้บริการ” ออกอากาศทางแฟนเพจ The Thai Red Cross Society
ถวายรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ดาว
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ถวายรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ดาว จำนวน 1 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดได้ทันต่อสถานการณ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
หารือการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปันน้ำใจในสายฝน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ปันน้ำใจในสายฝน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน ใ
บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ พบหมอรามา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “พบหมอรามา” ช่วง Rama Health Talk ออกอากาศทางช่อง True Visions 42 Rama Channel ในหัวข้อ หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 20 มิ.ย.2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดอบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคุรุสภา ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย โรคที่พบบ่อยเมื่อเกิดภัยพิบัติ การสำลัก การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลกระดูกหัก การเป็นลม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการกู้ชีพ
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
Water Wood บริจาคแว่นตากันแดด
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 Mr. Arthur Tsung ผู้อำนวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ มอบแว่นตากันแดด จำนวน 18 อัน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 19 มิ.ย.2561 ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้ทั่วไปเรื่องภัยพิบัติ
ศึกษาดูงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย รถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ พร้อมด้วย บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
หน่วยแพทย์ตรวจรักษาสุขภาพบ้านตะวันใหม่
วันนี้ 17 มิ.ย.61 แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมแก่เด็กบ้านตะวันใหม่ ซ.อ่อนนุช ต.จรเข้น้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
GIS เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.นครนายก
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.นครนายก โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จังหวัดนครนายก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำภายใต้โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" ให้แก่นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>