สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ" จ.พิษณุโลก (14 ก.ค. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” แก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านท่าหมื่นราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " จังหวัดอุตรดิตถ์ (7 ก.ค. 2560)
ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านเนินสูง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านเนินสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๘ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่จัดอบรมปฐมพยาบาล (27 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์วัยปลายสบายจิต (23 มิ.ย. 2560)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์วัยปลายสบายจิต ณ วัดบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก (22 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ๖ โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๗๐ ราย โดยทางสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนจำนวน ๗๐ ชุด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (22 มิ.ย. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับนายอำเภอทองแสนขัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย และผู้นำท้องถิ่นตำบลป่าคาย ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้กับประชาชนบ้านนาลับแลง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ศูนย์โครงการน้ำสะอาด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (15 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านเกาะลาน หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ICRC (International Committee of the Red Cross) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ICRC (International Committee of the Red Cross) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ICRC จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 มิ.ย. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงช้างดี และประชาชนบ้านดงช้างดี ณ วัดดงช้างดี หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๖ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ณ จังหวัดพิษณุโลก (8 มิ.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านทุ่งน้อย ณ วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานบริษัทแกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (7 มิ.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ 4 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานบริษัทแกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน (7 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ (5 มิ.ย. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสถานีกาชาดเทพรัตน์ จำนวน ๒๐ คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ๔ คน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ ๓ คน ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย (5 มิ.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอคีรีมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (2 มิ.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านน้ำโจน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเอเชียเอาท์ดอร์ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารบรรทุกนักเรียนพลิกคว่ำ จังหวัดตาก (31 พ.ค. 2560)
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบิคอัพโดยสารบรรทุกนักเรียนพลิกคว่ำบริเวณโค้งดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๔ ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย (30 พ.ค. 2560)
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนคร นายอำเภอศรีสำโรง และส่วนหัวหน้าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและจัดชุดธารน้ำใจ ณ จังหวัดสุโขทัย (25 พ.ค. 2560)
ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนายอำเภอคีรีมาศ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 พ.ค. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>