สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 (28 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เม.ย .59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี (26 เม.ย. 2559)
26 เมษายน 2559 จัดรายการเมืองไทยแข็งแรง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี [ RTV. ] ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 -10.00 น.
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านช่างหม้อ (26 เม.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน จัดโดย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคุณพสิษฐ์ สลักคำ วิทยากรจาก ธนาคารไส้เดือน แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาบรรยายและถ่ายทอดนวัตกรรม "เครื่องจักรมีชีวิต พิชิตขยะเปียก"
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังวหัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (25 เม.ย. 2559)
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์วาตภัย ในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จุดที่1 ณ วัดบ้านเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ แก่ราษฎร ตำบลโพธิ์ใหญ่ ม.2,3,6,7,8,9 และ13 จำนวน 51ครัวเรือน จุดที่2 ณ.รพ.สต.ธาตุ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ แก่ราษฎร ต.ธาตุ ม.2,5,6,7,8,10 และ11 ต.คำขวาง ม.3 จำนวน 153 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 204 ครัวเรือน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ในวันที่ 22 เม.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2559 (22 เม.ย. 2559)
5 เม.ย.59 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2559 กิจกรรม ได้แก่ - พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ลงนามถวายพระพร - กล่าวอาเศียรวาท - การแสดงชุด รำถวายพระพร - กิจกรรมรื่นเริงสงกรานต์ - สรงน้ำพระพุทธรูป - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - การแสดงชุด รำวงสงกรานต์ - มอบของขวัญจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
สถานีกาาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จังหวัดเชียงราย (22 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยอำเภอแม่สรวยและอำเภอพาน จ.เชียงราย ณ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 เม.ย .59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี 2559 (22 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัว" ให้กับผู้สูงอายุทุกชมรมของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-21 เม.ย.59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (22 เม.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านจะนะ ม.12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังเจ้า ตาก (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (12 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุระเบิด อ.เมือง จ.ตาก (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุระเบิด อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (8 เม.ย. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหว้ดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านกะเหรี่ยง บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (25 มี.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ ๒
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “รายการเมืองไทยแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบืลทีวี (23 มี.ค. 2559)
จัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “รายการเมืองไทยแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิลทีวี ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 – 10.00 น
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ของชุมชนบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ของชุมชนบ้านช่างหม้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การปั้นเตา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>