สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9 ต.ค. 2557
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ระดมเจ้าหน้าที่เตรียมบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคใส่ถุงชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่...
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
8 ต.ค. 2557
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) ระดมเจ้าหน้าที่เตรียมบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคใส่ถุงชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก
18 ก.ย. 2557
วันที่ 18 กันยายน 2557 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมพิราม โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ณ วัดคลองวังมะขาม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก...
สถานีกาชาดที่ 3 ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
17 ก.ย. 2557
วันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดสิรินธรสาขาพังงา มอบน้ำดื่มบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
17 ก.ย. 2557
วันที่ 17 กันยายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธรสาขาพังงา ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) สาขาตะกั่วป่า มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บางไทร ต.โคกเคียน และ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา...
สถานีกาชาดสิรินธรสาขาจังหวัดพังงา ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
16 ก.ย. 2557
วันที่ 16 กันยายน 2557 สถานีกาชาดสิรินธรสาขาจังหวัดพังงา ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วป่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และทีมแพทย์โรงพยาบาลบางไทรตะกั่วป่า ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา...
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
16 ก.ย. 2557
วันที่ 16 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.โป่งงาม, ต.โป่งผา, เทศบาลต.แม่สาย และเทศบาลต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 1,200 ชุด...
เตรียมบรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
12 ก.ย. 2557
วันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับอาสาสมัคร จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ และของจำเป็นในการดำรงชีพ บรรจุใส่ถุงชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 1,200 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย...
สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่อาย และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
8 ก.ย. 2557
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
7 ก.ย. 2557
วันที่ 7 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
7 ก.ย. 2557
วันที่ 7 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 7 บ้านปากแคว ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาชุดสามัญประจำบ้าน และยาแก้น้ำกัดเท้าให้แก่ผู้ประสบภัย...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
5 ก.ย. 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.ปากแควอ.เมือง จ.สุโขทัย...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5 ก.ย. 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอพรหมพิราม นายกกิ่งกาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.ดงประคำ ต.ทับยายเชียง ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ 400 ชุด รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 446,000.00 บาท..
เตรียมบรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5 ก.ย. 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เตรียมบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค และของจำเป็นในการยังชีพ ใส่ในชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ช่วงเย็นวันนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1 ก.ย. 2557
วันที่ 1 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดที่ 3 ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
30 ส.ค. 2557
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนซอยอุดมสุข 21
29 ส.ค. 2557
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนซอยอุดมสุข 21 แขวงบางนา กรุงเทพฯ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 60 ชุด สำหรับ 35 ครัวเรือน...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
9 ส.ค. 2557
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,100 ชุด มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี...
ชมรมอาสายุวกาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
7 ส.ค. 2557
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ชมรมอาสายุวกาชาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ และชมรมอาสายุวกาชาดวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จำนวน 20 คน ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการทำงานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
25 ก.ค. 2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการทำงานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ 14 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>