สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ"Nasoalveolar Molding"
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "Nasoalveolar Molding ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระยะแรกให้สวยได้จริงหรือ" จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เพื่อประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อบรมปฐมพยาบาล
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาวสุดากาญน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ เรื่องความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "โครงการปันน้ำใจในสายฝน”
ให้ความรู้เรื่องน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัย
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัยให้กับประชาชน รวมทั้งนักเรียนและครู จำนวน 6 รุ่น รวม 399 คน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม และ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ 4, 6, 7, โรงเรียนวัดเสือข้าม และโรงเรียนวัดปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี ในจังหวัดสิงห์บุรี
ฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
กิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ติดตามหลังผ่าตัด
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 30 ราย
ทบทวนการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุมชน จากหมู่ 4, 6 และ 7
ทดสอบการใช้งาน Drone
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับชมการทดสอบการใช้งาน Drone (เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ อิออน ประเทศไทย
ร่วมประชุม ระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 2
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุม ระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ประจำปี 2561 เพื่อวางแผนความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ จ.สมุทรสาคร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 งานเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา รพ.จุฬาฯ ครบ 104 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 104 ปี
จัดทำหนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการจัดทำหนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแจกจ่าย เป็นเอกสารอ้างอิง ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>