สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แฟนคลับ Xiao Zhan FC Thailand ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กลุ่มแฟนคลับ Xiao Zhan FC Thailand (บ้านกระต่ายจ้าน) ร่วมบริจาคเงินรายได้จากโครงการ Xiao Zhan FC Thailand Birthday Projects เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเซียวจ้าน จำนวน 60,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
47 ปี สำนักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบ คุณหญิงปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อแสดงความยินดีสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 47 ปี พร้อมร่วมทำบุญในโอกาสนี้ด้วย ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
มอบของที่ระลึกครบ 28 ปี คลื่นวิทยุกรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เดินทางไปยังสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 ตึก Gmm Grammy เพื่อมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีให้กับสถานีเนื่องในโอกาสครบ 28ปี และมี ดีเจป๊อป กิตติพงศ์ ตัวแทนของสถานีเป็นผู้รับมอบ
อิออนมอบสิ่งของให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณโนโบรุ วาคายาม่า กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ บริจาคสิ่งของรวมมูลค่า 6,691,472 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก พายุ"โพดุล"
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก พายุ"โพดุล" ....ทุกๆ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ... ....โดยบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย รายละเอียดตามนี้เลยนะคะ
หารือ...การจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
ประชุมหารือ การจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการประชุม โครงการการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย เพื่อหารือการปรับปรุง ขยายพื้นที่ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ให้รองรับการให้บริการมากขึ้น เตรียมพื้นที่ให้บริการรองรับกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ (Day Care) โดยประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล
หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล 2562
เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ” โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ สำหรับในส่วนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562
หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”
พื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม "National Forum on Birth Defects and Disabilities" ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการ "National Forum on Birth Defects and Disabilities" ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสนใจและตระหนังถึงบทบาทในการดูแลรักษาทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่นโยบายการจดทะเบียนและการป้องกันความพิการแต่กำเนิดระดับชาติต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run”
เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์”
กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องน้ำและสุขาภิบาลฯ ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เรื่องโรคระบาดที่มากับน้ำ การแยกขยะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ในการนี้ นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านรางมูก ตำบลลำเหย และโรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เชิญชวนร่วมประกวดราคา ร้านกาแฟสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ผู้บริจาคดวงตาสภากาชาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562 โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน"
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (Glaxo Smith Kline (Thailand) Ltd. (GSK)) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำวิดิโอ เข้าร่วมประกวดรางวัล People's Choice Award โดยทาง GSK เป็นผู้จัดทำวิดิโอเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ADPC หารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ ADPC พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการดูแลตนเอง สูงอายุฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 31 จังหวัด ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อบรม NDRT รุ่นที่ 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 5
ครบ 5 ปีวันออกอากาศ One31
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ คุณบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบ 5 ปีของการออกอากาศข่าว ณ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 15
สำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่ม จังหวัดตรัง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้กำหนดการปฏิบัติงานสำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดตรัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>