สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 " (23 มี.ค. 2559)
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 " จัดโดย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาว (23 มี.ค. 2559)
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านแก่ราษฎร ในเขต อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อ.เขมราฐ อ.ตาลสุม และ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 1,250 ชุด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดอุบลราชธานี (23 มี.ค. 2559)
- เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดสกลนคร (23 มี.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอเมืองและอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (21 มี.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตากและอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดตาก (16 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส พร้อมทั้งได้มอบบ้านในโครงการ “ กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (10 มี.ค. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามเงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสพร้อมทั้งได้มอบบ้านให้กับนายวัน โอจันทร์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (26 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (10 ก.พ. 2559)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว (10 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (8 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนและด้อยโอกาส อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (5 ก.พ. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอน้ำปาด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำปาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนและด้อยโอกาส
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (2 ก.พ. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังวหัดเชียงใหม่ ณ วัดบ้านวาก ต.อออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (2 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในเรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอบ้านตากและอำเภอเมือง จังหวัดตาก (2 ก.พ. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ กาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากนั้นได้เดินทางไปออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการ “กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้” ในเขตอำเภอบ้านตากและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (1 ก.พ. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเททุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (1 ก.พ. 2559)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก (28 ม.ค. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและผู้พิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก (28 ม.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมบ้านราษฎรยากจนและผู้พิการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>