สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (19 พ.ค. 2560)
ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านสะท้อ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๒ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (17 พ.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดเชียงใหม่ (8 พ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อ.ดอยเต่า และณ วัดป่าขาม ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนประจำปี 2560 ณ อบต.สบเปิง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (4 พ.ค. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนประจำปี 2560" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (1 พ.ค. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (28 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2560 (28 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2560 ให้กับผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ ในอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18,20,21และ 24 เม.ย.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (27 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" วันที่ 25 เมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านภูแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (24 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (21 เม.ย. 2560)
ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์จากคณะกรรมการเหล่ากาชาดผู้อาวุโส ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" (20 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยือนราษฎรและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 เม.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด หัวหน้าส่วนอำเภอพบพระ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยือนราษฎรและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในพิ้นที่จังหวัดสุโขทัย (12 เม.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านใผ่เกาะ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน" (11 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สถานีกาชาดเทพรัตน์จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๐ ราย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (10 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1, 4และ 8 เม.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย (7 เม.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (7 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ จังหวัดพิษณุโลก (5 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จำนวน ๑๔๒ คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>