สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เตรียมบรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5 ก.ย. 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เตรียมบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค และของจำเป็นในการยังชีพ ใส่ในชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ช่วงเย็นวันนี้...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1 ก.ย. 2557
วันที่ 1 กันยายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดที่ 3 ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
30 ส.ค. 2557
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนซอยอุดมสุข 21
29 ส.ค. 2557
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนซอยอุดมสุข 21 แขวงบางนา กรุงเทพฯ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 60 ชุด สำหรับ 35 ครัวเรือน...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
9 ส.ค. 2557
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,100 ชุด มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี...
ชมรมอาสายุวกาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
7 ส.ค. 2557
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ชมรมอาสายุวกาชาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ และชมรมอาสายุวกาชาดวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จำนวน 20 คน ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการทำงานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
25 ก.ค. 2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการทำงานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ 14 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมซ้อมแผนรับภัยพิบัติ จ.กาญจนบุรี
21 ก.ค. 2557
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม. และซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชน ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดทบทวนการประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัด เขตภาคกลาง
21 ก.ค. 2557
เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
มอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนคอกหมู
7 ก.ค. 2557
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่แรงงานต่างด้าวและประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนคอกหมู ซอยเทอดไท 21 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 124 ครัวเรือน จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักคนงานก่อสร้างภายในชุมชนคอกหมูและลุกลามไปยังบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557...
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบวาตภัยเขตคลองสามวา
30 มิ.ย. 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยเขตคลองสามวา จำนวน 135 ครัวเรือน ณ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ...
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำชุดธารน้ำใจฯ มอบให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
21 พ.ค. 2557
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดเชียงราย โดยช่วงเช้า ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 500 ชุด ต่อมา เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 500 ชุด และช่วงบ่าย เดินทางไปที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,000 ชุด...
สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
13 พ.ค. 2557
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากสถานการณ์การย้ายเวทีชุมนุมของกลุ่ม กปปส. จากเวทีสวนลุมพินี มาตั้งเวทีที่หน้าอาคารสหประชาชาติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เพื่อเตรียมพร้อมรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม หากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น โดยตั้งจุดเตรียมพร้อม ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราราม ถนนกรุงเกษม...
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
9 เม.ย. 2557
นที่ 9 เมษายน 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
สภากาชาดไทยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบเหตุระเบิดในซอยลาดปลาเค้า 72
3 เม.ย. 2557
วันที่ 3 เมษายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุระเบิดที่ร้านรับซื้อของเก่าจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ ในซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ...
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และ ธ.ก.ส. มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ
20 มี.ค. 2557
วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ มอบถุงเครื่องดำรงชีพพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย หรือพายุลูกเห็บ ร่วมกับ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ และถุงยังชีพมามอบให้ราษฎร ต.สานตม อ.ภูเรือ และอ.ด่านซ้าย จำนวน 406 ชุด ...
สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่แยกศาลาแดง และประตู 5 สวนลุมพินี
9 มี.ค. 2557
วันที่ 9 มีนาคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
สภากาชาดไทย และเครือข่าย เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์รับสถานการณ์ฉุกเฉินในการชุมนุม
9 ก.พ. 2557
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ จูดี แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู...
สภากาชาดไทย และเครือข่าย เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์รับสถานการณ์ฉุกเฉินในการชุมนุม
30 ม.ค. 2557
วันที่ 30 มกราคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เสลภูมิ อ.พนมไพร และอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
27 ม.ค. 2557
วันที่ 27 มกราคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นำผ้าห่มกันหนาว ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ หอประชุมอำเภอพนมไพร และหอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>