สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมกับ บริษัท ดาวฯ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล จากบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หารือในประเด็น การจัดทำถุงพลาสติก การจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาดดาวเพื่อนักเรียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ให้ความรู้ด้านน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.ชัยนาท
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการอบรม Agenda Disaster Resilience Leadership โดยบรรยายในหัวข้อ Women Leadership in Disaster Rick Reduction ณ ห้องประชุม ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC))
ร่วมหารือ...วิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเสนอแนวทางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อบรมการใช้งานระบบ “Website และ Application พ้นภัย” จ.สิงห์บุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ “Website และ Application พ้นภัย” สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่วนกลาง จังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ต้อนรับ...นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้าฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และการแพทย์สาธารณภัย
ปันน้ำใจในสายฝน จ.ตาก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบให้นักเรียนโรงเรียนอรุณเมธา และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก
ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หารือโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อหารือ ถึงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมขอข้อเสนอแนะ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เข้าพบ นางสาวสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562
ซ้อมแผนฯ และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ วัดสวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ซ้อมแผนฯ และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ วัดสวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาภัยแล้ง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.ราชบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เข้าพบ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สวนสนามทางเรือ
วันที 19 มิถุนายน 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “สวนสนามทางเรือ” จัดโดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยในการนี้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี เข้าพบ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
รับมอบเงินกิจกรรม "Dow Charity Run 2019"
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Dow Charity Run 2019” จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด 1059 ครั้ง
ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงกษมา นิลประภา พร้อมด้วยแพทย์หญิงณิชกร จงขจรพงษ์ แพทย์ประจำ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และนางสาวอุษา บุญเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงาบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ ณ รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>