สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (24 มี.ค. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" (20 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 มี.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20 มี.ค. 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินและตำบลวังประจบ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในเขตตำบลวังหินและตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๓ ราย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (13 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที 7และ 9 มี.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม" (10 มี.ค. 2560)
ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ เยี่ยมติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม” จำนวน ๑๐ ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (2 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติของชุมชนบ้านปางมะกล้วย ณ วัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (28 ก.พ. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตสภากาชาดไทยและบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (27 ก.พ. 2560)
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน และบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสของอำเภอลี้และบรรเทาทุกข์เด็กที่ประสบภัยหนาว ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (27 ก.พ. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (24 ก.พ. 2560)
ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ” ให้ประชาชนบ้านน้ำพุใต้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (22 ก.พ. 2560)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (22 ก.พ. 2560)
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2,000 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว และเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคระห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิ้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (17 ก.พ. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (15 ก.พ. 2560)
ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (10 ก.พ. 2560)
เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอแม่จริม สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่จริม ต. หนองแดง และโรงเรียนน้ำพาง ต. น้ำพาง อ. แม่จริม จ. น่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (10 ก.พ. 2560)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่วาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่วางและจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3 ก.พ. 2560)
ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอชาติตระการและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชาติตระการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (1 ก.พ. 2560)
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิสภากาชาดไทย พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ นายกอำเภอเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และสมากชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ และตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (30 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>