สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมติดตามชุมชน อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมติดตามชุมชน (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ แก่ราษฎรผู้ยากไร้ (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก (26 ม.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านผาแดง ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการสำรวจนิ่วในถุงน้ำดี (12 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการสำรวจนิ่วในถุงน้ำดี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจน ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (5 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจน ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำนวน ๒๘๐ ผืน ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะ ณ วัดบ้านร้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมเด็กเกิดใหม่ในโครงการ "ลูกผู้ว่าหลานนายอำเภอ" (4 ม.ค. 2559)
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายอำเภอบ้านตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเด็กเกิดใหม่ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามวาระจังหวัดตาก คืนคนตากสร้างเด็กตากด้วยการรับเข้าโครงการ “ลูกผู้ว่าหลานนายอำเภอ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (30 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน บรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่่่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (24 ธ.ค. 2558)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่่่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงชัย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายกกิ่งกาชาดอำเภองาว นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภองาวและอำเภอวังเหนือ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวตำบลบ้านร้อง และตำบลวังทอง ณ โรงเรียนแม่งาวใต้ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว และ ณ วัดป่าตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (17 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๖๖ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อำเภอสันกำแพง อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดแพร่ (10 ธ.ค. 2558)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (8 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2558" (8 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2558" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (8 ธ.ค. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (4 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมกับศูนย์ดรุณธรรม ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>