สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาภัยหนาวนครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น
16 ม.ค. 2557
วันที่ 14-16 มกราคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเทพสถิต หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา...
สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุมพื้นที่แยกเฉลิมเผ่าและแยกศาลาแดง
16 ม.ค. 2557
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ในพื้นที่แยกเฉลิมเผ่า และแยกศาลาแดง (ถนนพระราม 4 และถนนสีลม) เพื่อรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม...
สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
15 ม.ค. 2557
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ในพื้นที่แยกเฉลิมเผ่า และแยกศาลาแดง (ถนนพระราม 4 และถนนสีลม) เพื่อรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมดังกล่าว...
เลขาธิการ สพฉ. ติดตามการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบของสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย
14 ม.ค. 2557
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ติดตามการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ในพื้นที่แยกเฉลิมเผ่า โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญู สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ให้เลขาธิการ สพฉ.รับทราบ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
14 ม.ค. 2557
วันที่ 14 มกราคม 2557 สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องกันหนาวไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
13 ม.ค. 2557
วันที่ 13 มกราคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน และมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยรับผิดชอบในพื้นที่แยกเฉลิมเผ่า แยกอังรีดูนังต์ และแยกสามย่าน เพื่อรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...
สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายร่วมประชุมวางแผนสถานการณ์ชุมนุมกลุ่ม กปปส.
13 ม.ค. 2557
วันที่ 13 มกราคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติฯ เรื่องการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มกปปส. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน และมูลนิธิร่วมกตัญญู ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร
9 ม.ค. 2557
วันที่ 8 – 9 มกราคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาวให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นลง โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำเครื่องกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4,900 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เลิงนกทา และอ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
9 ม.ค. 2557
วันที่ 9 มกราคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำเครื่องกันหนาวไปมอบผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 56 - 9 ม.ค. 57
9 ม.ค. 2557
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
8 ม.ค. 2557
วันที่ 8 มกราคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุดาหาร นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อ ถุงเท้าและยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ปทุมราชวงศา และอ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
8 ม.ค. 2557
วันที่ 8 มกราคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อ ถุงเท้า และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่ทา และอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
7 ม.ค. 2557
วันที่ 7 มกราคม 2557 สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ร่วมกับจังหวัดลำพูน นำเครื่องกันหนาว ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.อมก๋อยและอ.ฮอด จ.เชียงใหม่
3 ม.ค. 2557
วันที่ 3 มกราคม 2557 สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาว ได้แก่ ผ้าห่ม 1,200 ผืน เสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียน 1,200 ตัว และผ้าห่มสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 60 ผืน ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.สีชมพู และอ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
26 ธ.ค. 2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอสีชมพู และอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.จัตุรัส และอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
26 ธ.ค. 2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอจัตุรัส และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.โซ่พิสัย และอ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
26 ธ.ค. 2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมมอบผ้าห่ม จำนวน 1,260 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เรณูนคร และอ.ปลาปาก จ.นครพนม
25 ธ.ค. 2556
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,400 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร และตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.ศิลาลาด อ.ราษีไศล และอ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
19 ธ.ค. 2556
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาวขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่ม จำนวน 1,720 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดตาก
17 ธ.ค. 2556
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑล จินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด ... จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>