สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมผู้ใช้งานระบบ "พ้นภัย" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ "Application พ้นภัย” สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ระดับอำเภอ 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
อบรม CBDRR-SBDRR Refresher Training
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดการอบรม CBDRR-SBDRR Refresher Training ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการชุมชนและโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
งานแสดงมุทิตาจิต 84 ปี ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ สิตปรีชา
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต 84 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องมงคลนาวิน สก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มอบกรอบแว่นตา
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นาย LIN FEIPENG ผู้อำนวยการ บริษัท SKYLINE OPTICAL TRADING SDN BHD และคณะ มอบกรอบแว่นตา จำนวน 1,000 อัน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย รับมอบ
ร่วมงานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)
ลงนามถวายพระพร 'พระราชินี'
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล จ.นครสวรรค์
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนธารหวาย ตำบลสระทะเล และโรงเรียนบ้านดอนกระชาย ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง จ.เชียงราย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์สมเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมพยาบาลและอาสาสมัคร ได้ร่วมติดตามปัญหา อุปสรรค และแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หูให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
GIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการ พิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำรวจพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือฯ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ สำรวจพื้นที่และประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในการจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดตรัง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ฯ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น
ประชุมบริหารความเสี่ยง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติฯ
นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก ระหว่างสภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จ.ระยอง — กับ Buntaotook Redcross
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ติดตามการดำเนินงาน GIS เพชรบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
อบรมการใช้งาน Applicationพ้นภัย สำหรับอาสาสมัครสภากาชาดไทยนครนายก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” สำหรับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครนายก ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ประชุมคณะอำนวยกระบวนการ (facilitator's meeting)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสสภากาชาดไทย นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร ,เจ้าหน้าที่จาก IFRC,ICRC และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมประชุมคณะอำนวยกระบวนการ (facilitator's meeting)การจัดการประชุมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาวแตก
A.N.B มอบน้ำเกลือช่วยเหลือผู้ป่วย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ น้ำเกลือ มูลค่า 310,140 บาท
สัปดาห์วันพยาบาลสากล 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีเปิด สัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 พร้อมร่วมพิธีสงฆ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>