สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (2 ธ.ค. 2558)
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน (26 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ บริษัทเอเชีย เอาท์ดอร์ ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง (23 พ.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลประจำปี 2558 ในโครงการ "สร้างบุญ สร้างกุศล สะสมความดี" ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในวันที่ 20 พ.ย. 58 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย(สพส.)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (23 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดสวนดอกวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (20 พ.ย. 2558)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (19 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ของจังหวัดเชียงราย (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยกรอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ เด็กโตและทารก ณ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ณ บ้านสันติสุข ม.7 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (6 พ.ย. 2558)
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้แก่ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร อำเภอเมืองจังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ (3 พ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่งและเดินการกุศล "แคนเซอร์ แคร์ (Cancer Care)" ครั้งที่ 8 (30 ต.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานเดินวิ่งการกุศล "แคนเซอร์ แคร์" ครั้งที่ 8 ณ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น.ส.นฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก และปลัดอาวุโสอำเภอสามเงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 (22 ต.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (16 ต.ค. 2558)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก (16 ต.ค. 2558)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก
กิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558 (13 ต.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558 ณ โรงแรมธาริน และห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค. 58

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>