สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560” (27 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง นายอำเภออุ้มผางและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี 2560 (26 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านสบก๋าย ต.กื็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ (16 ม.ค. 2560)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ม.ค. 2560)
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแพร่ (13 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 11-12 ม.ค. 60
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว โดยนายแผน วรรณเมธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (6 ม.ค. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและหัวหน้าส่วนอำเภอแม่ระมาด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารอำเภอแม่ระมาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (30 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ให้แก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฏรผู้ประสบภัยหนาว (29 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (29 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ รวมจำนวน 232 คน ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แต. จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (26 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมตำบลดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (22 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (21 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จัวหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ชุมชนบ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง (16 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ในตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (15 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6,7,9,13และ 14 ธันวาคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม "ปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก" (8 ธ.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม "ปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรและเด็ก" ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2559 (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่และคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (8 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอลี้ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู อ.ลี้ จ.ลำพูน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>