สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคม MDRT ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล“MDRT THAILAND RUN 2018 ”
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
วันที่ 27 มีนาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-9 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
มอบเครื่องกรองน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง
กิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน จ.อ่างทอง
นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องภัยพิบัติ พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ และคณะ พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมคลังสัมภาระ เพื่อผู้ประสบภัย สามจังหวัดภาคใต้ สภากาชาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี
ประชุมนานาชาติ 12 th Asia-Pacific Conference on Human Genetics
สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) จัดการประชุมนานาชาติ 12 th Asia-Pacific Conference on Human Genetics (APCHG 2017) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ
อจิลิตี้ และโฆษะ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด และ บริษัท โฆษะ กรุ๊ป จำกัด ได้นำรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ มาสนับสนุนการขนส่ง ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปยังจังหวัดนครสวรรค์และสุโขทัย จำนวน 1,752 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จึงขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 243,000 บาท จากนายทวีศักดิ์ เตชะกิจวิบูลย์ นายกสมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ธารน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท จากคณะภริยาทูต คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ และนายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ.สิงห์บุรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมี นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุมชน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปันน้ำใจในสายฝน...จังหวัดชุมพร
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ปันน้ำใจในสายฝน....จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ 21สิงหาคม 2560 นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบเครื่องดนตรี 1ชุด พร้อมลำโพง ชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง..ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินและน้ำดื่ม มูลค่า 178,178 บาท จากนายภูระพณ ชาญบำรุง หัวหน้าส่วนงานด้านการตลาดและวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ผู้แทน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด และพนักงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.เพชรบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ำใจ ในสายฝน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก จัดขึ้น โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดเรื่องโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ บทบาทโรงเรียนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
โครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่น 3-4 จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ. นครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 - 4 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบรรยายเรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณอุษา หงษ์ขาว ผู้สื่อข่าวสังคม สัมภาษณ์นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>