สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันกาชาดโลก 2019
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันกาชาดโลก 2019” ในโครงการ “วันกาชาดโลก และเสี้ยววงเดือนแดงโลก ปี 2019” ภายใต้แนวคิด Love = ความรัก ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "MDRT THAILAND RUN 2019”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"MDRT THAILAND RUN 2019” จำนวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)
ประชุมร่วมกับ IFRC
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุม Enhancing Disaster Rick Reduction Capacity in Thailand, Phase 2 ร่วมกับ Mr. Hung Ha Nguyen, Acting Head of Bangkok Country Cluster Support Team สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซาอาดะห์ เขตสะพานสูง
วันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 13 ชุด
เข้าร่วมพิธีเปิด
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 5
อบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.ละงู
วันที่ 30 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสตูล ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก ต. ปากน้ำ อ. ละงู พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและสื่อการเรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยฯ
วันที่ 29 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสตูล ณ หมู่ที่ ๕ บ้านสุไหงมูโซะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู
99 ปีสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม "99ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก" โดยงานประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์แนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมกดแชร์และติด #99ปีสู่ปีที่100สบป และมอบของที่ระลึก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รดน้ำขอพร...สงกรานต์ 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
หารือ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล
วันที่ 3 เมษายน 2562 Mr.Arthur Tsang ผู้อำนวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแว่นตา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562
ร่วมกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม "Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)"
ติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย”
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย”
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 49 ปี ช่อง3
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 49 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ประชุมหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับ ดร.ธีรบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร สภากาชาดไทย ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
Smart Kids Taksila 4.0
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ร่วมกับ นางวนิฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
อวยพรสำนักงานบริหารฯ ครบ 22 ปี
วันที่ 22 มีนาคม 2562 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 22 ปี โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และคณะ รับมอบ
อบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุและสามเณร จ.ชัยนาท
วันที่ 21 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการอบรมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา กล่าวต้อนรับ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>