สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับ ดร.ธีรบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร สภากาชาดไทย ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
Smart Kids Taksila 4.0
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ร่วมกับ นางวนิฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
อวยพรสำนักงานบริหารฯ ครบ 22 ปี
วันที่ 22 มีนาคม 2562 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 22 ปี โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และคณะ รับมอบ
อบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุและสามเณร จ.ชัยนาท
วันที่ 21 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการอบรมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา กล่าวต้อนรับ
โครงการรณงค์ประโยชน์คัดแยกขยะของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้ง 3 คน ที่ตอบคำถาม ผลกระทบจากปัญหาขยะทะเล และวิธีลดปัญหา พร้อมแนวทางการกำจัดขยะทะเลได้อย่างไร ได้ถูกต้อง
ประชุม...ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบอารยสถาปัตย์ ของอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาสิริ ภัทรกาญจน์ และนิสิตจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรวจเยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ จ.ปัตตานี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดปัตตานี
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่เรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์อรุณ ประเสริญสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
เข้าร่วมประชุม EMT
วันที่ 18 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน(SOP) ของทีม EMT (Emergency Medical Term) ประเทศไทย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยร่วมประชุมกับนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
"กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show"
วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show" โดยมีคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4
วันที่ 16 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ "วิ่งกระตุกหัวใจ virual run" โดยการวิ่งทุกๆ 1 กิโลเมตรเท่ากับบริจาคเงิน 25 บาท เป็นทุนช่วยสภากาชาดไทยซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
รับมอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศล MDRT THAILAND RUN 2019
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"MDRT THAILAND RUN 2019” จำนวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางศรีจันทร์ พัฒนานิตย์สกุล ประธาน MDRT ประเทศไทย และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ประชุม ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Application พ้นภัย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 เพื่อผลักดันให้นำระบบฯ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ
วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"บริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ" โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รับมอบโดรน
วันที่ 8 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบโดรน DJI Matrice 200 และ DJI Matrice 600 Pro รวมมูลค่า 548,739 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังต์
โครงการรณรงค์ประโยชน์คัดแยกขยะของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้ง 3 คน ที่ตอบคำถาม ให้บอกประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ได้ถูกต้อง
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บ.สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านขนส่ง และ Logistic บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง โดยมีนายสมควร รุ้งสุวรรณ Head of Transportation และพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนำชมการจัดการด้านขนส่ง และ Logistic และมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ...จ.อ่างทอง
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริการรักษาตรวจโรคทั่วไป รักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม พร้อมกันนี้ได้พบปะนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เพื่อร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สภากาชาดไทยฯ
วิทยากรบรรยาย “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>