สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมบ้านประชาชนยากจน อำเภอเมือง จังหวัดตาก (1 ต.ค. 2558)
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมบ้านประชาชนยากจนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๒ ราย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 (30 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยบพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 58
กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดเชียงใหม่ (28 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" ณ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22, 24 และ 25 ก.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (23 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล ณ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด จ. ลำพูน วันที่ 21 กันยายน 2558 และ สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 ก.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคระห์ (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อม การฝึกการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ (ภัยแผ่นดินไหวภาคเหนือตอนบน)การฝึกเฉพาะหน้าที่: FEX (21 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ(ภัยแผ่นดินไหวพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) การฝึกเฉพาะหน้าที่ :FEX ในศูนย์กำกับควบคุมพื้นที่ ณ โรงแรมเวียงทอง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "มุทิตาจิต กษิณาลัย" (21 ก.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชดาที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "มุทิตาจิต กษิณาลัย" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 58
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (18 ก.ย. 2558)
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์ (15 ก.ย. 2558)
วันที่ 15 กันยายน 2558เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ และตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีกับนางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 เนื่องในงานพิธีรับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์ ณ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
กิจกรรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 2กันยายน 2558 มีการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมเยียมผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (15 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนที่รับผิดชอบ 6 ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ริมแม่น้ำมูล อ.วารินชำราบและอ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดอำนาจเจริญ (15 ก.ย. 2558)
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” สถานีกาชาดที่ ๗ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเสื้อกันฝนและชุดของขวัญ ให้กับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๒๕๓ ราย และโรงเรียนบ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๕๗ ราย
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดอุบลราชธานี (15 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุลฃราชธานี มอบเสื้อกันฝนและชุดของขวัญในกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”โครงการ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๖๐ พรรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี และ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ปฏิบัติงานมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” (11 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานในโครงการ ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 58
การให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี (27 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทย์จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-21 ส.ค. 58
คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคลีนิคนิรนามฯ สาขาเชียงใหม่ และห้องประชุมชั้น 2 อาคารตึก 3 ชั้น สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 58
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส (21 ส.ค. 2558)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>