สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ย. 2559)
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวให้กับราษฎรยากจนและพิการในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 841 คน (26 พ.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องกันหนาว ให้กับราษฎรยากจนและพิการ ณ หอประชุมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (24 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (23 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอเชียงดาว จ.เชียใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ" (23 พ.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วัดนาขุนไกร บ้านนาขุนไกร หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๕ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" (22 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาทุกข์์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่่ (21 พ.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (21 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านไร่และบ้านสันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (11 พ.ย. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอพรหมพิราม คณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (11 พ.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่ (10 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภออมก๋อย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยและหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ครอบครัวและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบผ้าห่มและยาชุดสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด และเครื่องกันหนาว พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย และวัดแสนหลวง ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (8 พ.ย. 2559)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกในเขตอำเภอแม่สอด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (8 พ.ย. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในเขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (7 พ.ย. 2559)
ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราชประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสายประทีป ตึกอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช (25 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอวังเจ้า นายอำเภอวังเจ้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>