สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
Information bulletin : Thailand Floods
17 ต.ค. 2556
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
17 ต.ค. 2556
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
16 ต.ค. 2556
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 475 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ณ วัดหนองงูเหลือม ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
15 ต.ค. 2556
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 15 ต.ค. 56
15 ต.ค. 2556
วันที่ 26 ก.ค. - 15 ต.ค. 56 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 77 ครั้ง ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 54,325 ชุด รวมมูลค่า 54,825,000.00 บาท...
หน่วยแพทย์เรือท้องแบนสภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
14 ต.ค. 2556
วันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยแพทย์เรือท้องแบนสภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการทางการแพทย์และตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี...
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
13 ต.ค. 2556
วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
12 ต.ค. 2556
วันที่ 12 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11 ต.ค. 2556
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 2556
วันที่ 26 ก.ค. - 11 ต.ค. 56 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 61 ครั้ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 42,647 ชุด รวมมูลค่า 43,147,000.00 บาท...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สามโคก และอ.เมือง จ.ปทุมธานี
10 ต.ค. 2556
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.ปทุมธานี โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.สามโคก และอ.เมือง จ.ปทุมธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
10 ต.ค. 2556
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 308 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี...
ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
รายงานการปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 2,660 ชุด ในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี (ปภ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.2 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,350 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 2,200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 9 ต.ค. 56
9 ต.ค. 2556
วันที่ 26 ก.ค. - 9 ต.ค. 56 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 54 ครั้ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 36,447 ชุด รวมมูลค่า 36,447,000.00 บาท...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
8 ต.ค. 2556
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>