สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบคุกกี้ช้อยส์ จาก นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 72,000 ชิน มูลค่า 108,000 บาท
TRC...มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาวระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท TRC CONSTRUCTION จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด) ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
อบรมเรื่องการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเรื่อง "การมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์ เชยชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กสทช. และคุณไพรัช ทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้
สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ จำกัด โดยคุณกริชเทพ สัมภาษณ์พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
โออิชิ กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และคณะ มอบเงินจำนวน 104,464.75 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 26 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ และคณะ เข้าพบนายทองแดง เกษหงษ์ ปลัดอำเภอขุนหาญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
GSK มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ท่านคำฮุ่ง เฮืองวงสี ประธานองค์การกาแดงลาว และคณะ เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ปันน้ำใจ ในสายฝน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
นักศึกษาพยาบาลดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 183 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายลดความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิก (26/05/2560)
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ”
โครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกับนความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ตามโครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”
สัมมนาความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางวรรณวิมล เขื่อนวัง พยาบาล 6 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย"
MOU โครงการจีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการในปี 2560-2562
มังคิ คิง ฟูด ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มร.หวัง คิงผิง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด พร้อมคณะ มอบ “มิกุ ธัญพืชพร้อมทาน” จำนวน 3,600 กระป๋อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อช่วยประสบภัยพิบัติ
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>