สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง (17 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3,4 และ 17 ส.ค. 58
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2558 (11 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ (11 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดง และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ส.ค.58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ จังหวัดตาก (11 ส.ค. 2558)
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายอำเภอท่าสองยาง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ (7 ส.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองก้อนที่เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธ์ ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (7 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างสระน้ำด้านหลังสถานีกาชาด เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (7 ส.ค. 2558)
ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (7 ส.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลในหัวข้อ "การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดภัย" ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ (29 ก.ค. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ วันที่ 29 ก.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้งร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (23 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับนายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 และโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป (16 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 และทางโรงพยาบาลหัวหิน ได้ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งได้ให้บริการนวดฝาเท้าและแจกพืชสมุนไพรให้แก่ผู้มารับบริการ
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (16 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนไร่นุ่น (14 ก.ค. 2558)
วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 08.30 น. สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อสม.ชุมชนไร่นุ่น เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนไร่นุ่น และแจกทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำกับประชาชนในชุมชน เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้มีการระบาดของไข้เลือดออก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (7 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๕๘ (3 ก.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสจังหวัดตาก (3 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสร่วมกับชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านฉลอม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558 (30 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ปราณทะเลรีสอร์ท ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>