สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ (14 ต.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ให้แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรมโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (7 ต.ค. 2559)
ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๐ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (30 ก.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย (29 ก.ย. 2559)
-ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย - ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตาก (28 ก.ย. 2559)
ในวันที่ ๒๐ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าสองยาง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน ๔๐๐ ชุด น้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน ๖๐๐ แพ็ค และเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ชุดให้กับให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (20 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสถานีกาชาด ในวันที่ 19 กันยายน 2559
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " (16 ก.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" (16 ก.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ หัวหน้าถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังเจ้า ออกปฏิบัติงานมอบมอบเสื้อกันฝน กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ในโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในเขตอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (14 ก.ย. 2559)
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติงานกิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยผา หมู่ที่ 1 ต. ห้วยผา อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (9 ก.ย. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการอบรมเพิ่มเติมศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชน พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" (9 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2559)
ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วัดห้วยไคร้ภูทอง หมู่ ๙ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖๐ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (5 ก.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเป๊บซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (29 ส.ค. 2559)
ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมแม่ผู้สูงวัย ในโครงการ "พม.รวมใจภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน" ในพื้นที่จังหวัดตาก (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมแม่ผู้สูงวัยในโครงการ “ พม. รวมใจภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน ”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (24 ส.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้านประชาชนยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (22 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ณ ห้องประชุมอาคาร Star work ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมพิธีมอบแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (18 ส.ค. 2559)
ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>