สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
รายงานการปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 2,660 ชุด ในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี (ปภ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.2 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,350 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
9 ต.ค. 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 2,200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี...
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 9 ต.ค. 56
9 ต.ค. 2556
วันที่ 26 ก.ค. - 9 ต.ค. 56 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 54 ครั้ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 36,447 ชุด รวมมูลค่า 36,447,000.00 บาท...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
8 ต.ค. 2556
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว...
หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
8 ต.ค. 2556
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย พร้อมรถยูนิม็อคในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
8 ต.ค. 2556
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
8 ต.ค. 2556
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หน่วยเคลื่อนที่เร็วจากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ซอย 102 เขตเทศบาลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ห้วยสัวต์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ...
รถยูนิม็อค ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สระแก้ว
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งรถยูนิม็อค ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งเรือยาง 32 ลำ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี
7 ต.ค. 2556
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งเรือยางสูบลม จำนวน 32 ลำ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี...
หน่วยให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
7 ต.ค. 2556
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) ออกปฏิบัติงานให้ความรู้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ...
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านสร้าง และอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5 ต.ค. 2556
วันที่ 5 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง และอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
4 ต.ค. 2556
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,200 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>