สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
เปิดงาน "ชราชนม์..คนคุณภาพ"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ชราชนม์..คนคุณภาพ" สัปดาห์ผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคาร ส.ธ. ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
Gender and Diversity in Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) Field School
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม Gender and Diversity in Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) Field School
โครงการหญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ตามโครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดขึ้น โดยคุณสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางทันตกรรม (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) แก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานีกาชาดที่ 2 ฝึกอาชีพวิชาทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2560 สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “วิชาทำดอกไม้จันทน์” ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯและคณะ มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 200,000 บาท
ประเมินความเสี่ยงชุมชน...จังหวัดนครนายก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ร่วมประเมินความเสี่ยงภัยชุมชน
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ “ประวัติศาตร์ประชาชนช่วงในหลวงสวรรคต”
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 11
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
ประชุม GIS
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
อบรม 5ส
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการเปิดอบรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับบุคลากรของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมแกนนำชุมชมพร้อมรับภัยพิบัติ... จังหวัดนครนายก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 และคณะ เข้าพบนายกรฤทธิ์ นรสาร ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงห์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ...
วันที่ 27 เมษายน 2560 นางบุศบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ให้การต้อนรับ
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 27 เมษายน 2560 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>