สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสื่อ....หนังสือพิมพ์มติชน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณ น.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าวชีวิตและคุณภาพ หนังสือพิมพ์มติชน เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เยี่ยมสื่อ...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณมาเรียม วิเศษรัตน์ ผู้แทนหน้าสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยฯ จ.ชัยนาท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน พร้อมถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พระภิกษุและสามเณรในวัดโพธิ์งาม
ทดลองการใช้ Application "พ้นภัย"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
มอบเครื่องช่วยฟัง จ.เชียงราย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์สมเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมบัวหลวง 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงณิชกร จงขจรพงษ์ นายแพทย์ 5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
งานยานพาหนะฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันปีใหม่ 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ณ งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ
บ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ เวลา 13.00-14.00 น. ในหัวข้อ สภากาชาดไทยช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมี คุณสุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน กรุงศรี( Executive Vice President of the Environmental, Social, and Governance Division ) พร้อมคณะ มอบผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 98 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ศาลพระภูมิหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ และวางพวงมาลัยถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อำนวยการที่ล่วงลับ โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานต่างๆ ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนคนพิการฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย)จังหวัดปทุมธานี(สคพ.กึ่งวิถีชาย) พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ"หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการด้านจิตใจและพฤติกรรม" จากนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทน AHA Centre ร่วมหารือการจัดการภัยพิบัติสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 Mr. Halason Simanjuntak ผู้แทน ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) พร้อมด้วยคุณพรรณภา ณ น่าน เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หน่วยปฐมพยาบาล Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประชุมจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
ประชุมจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>