สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติฯ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติฯ (15 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รักผู้สูงวัย ปันน้ำใจให้แว่นสายตา" เฉลิมพระเกียรติฯ (11 ส.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ จัดกิจกรรม "รักผู้สูงวัย ปันน้ำใจให้แว่นสายตา" โดยมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 184 ราย ณ ชมรมผู้สูงอายุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (4 ส.ค. 2559)
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติิ (29 ก.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล 3 สถาบันหลักทางสังคม "บวร" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม (12 ก.ค. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านแม่มูต ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงหใม่ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" (29 มิ.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 (28 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เม.ย .59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี (26 เม.ย. 2559)
26 เมษายน 2559 จัดรายการเมืองไทยแข็งแรง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี [ RTV. ] ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 -10.00 น.
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านช่างหม้อ (26 เม.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน จัดโดย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคุณพสิษฐ์ สลักคำ วิทยากรจาก ธนาคารไส้เดือน แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาบรรยายและถ่ายทอดนวัตกรรม "เครื่องจักรมีชีวิต พิชิตขยะเปียก"
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังวหัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิ้ลทีวี (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (25 เม.ย. 2559)
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์วาตภัย ในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จุดที่1 ณ วัดบ้านเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ แก่ราษฎร ตำบลโพธิ์ใหญ่ ม.2,3,6,7,8,9 และ13 จำนวน 51ครัวเรือน จุดที่2 ณ.รพ.สต.ธาตุ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ แก่ราษฎร ต.ธาตุ ม.2,5,6,7,8,10 และ11 ต.คำขวาง ม.3 จำนวน 153 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 204 ครัวเรือน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน (25 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ในวันที่ 22 เม.ย. 59
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2559 (22 เม.ย. 2559)
5 เม.ย.59 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2559 กิจกรรม ได้แก่ - พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ลงนามถวายพระพร - กล่าวอาเศียรวาท - การแสดงชุด รำถวายพระพร - กิจกรรมรื่นเริงสงกรานต์ - สรงน้ำพระพุทธรูป - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - การแสดงชุด รำวงสงกรานต์ - มอบของขวัญจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
สถานีกาาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จังหวัดเชียงราย (22 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยอำเภอแม่สรวยและอำเภอพาน จ.เชียงราย ณ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 เม.ย .59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี 2559 (22 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัว" ให้กับผู้สูงอายุทุกชมรมของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-21 เม.ย.59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (22 เม.ย. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านจะนะ ม.12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังเจ้า ตาก (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>