สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (29 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ ณ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2558 (26 มิ.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ ปนะจำปี 2558 ในโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9-12 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดทำฝายชะลอน้ำ (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนแม่ขนิลใต้ ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำบริเวณหน้าวัดนิลประภา บ้านแม่ขนิลใต้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่า (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านผาแดง ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานบริษัท สยาม ริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัด (25 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ณ แคมป์บริษัทสยามริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัดบ้านสบก๋าย ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (23 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในชุมชน (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดอบรมปฐมพยาบาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน" (19 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่1 จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (18 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (17 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาวัดประชาสมนึก ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (17 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาทสาธารณภัย (16 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" และเป็นวิทยากรกลุ่มในการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ Table Top Exercire : TTX และ Full Scale Wxercise : FSX (16 มิ.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงให่ คือ ภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัย อาคารถล่มและสารเคมีรั่วไหล ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2558
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ (12 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่1 จ.สุรินทร์ จัดอบรมปฐมพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.สุรินทร์ (9 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (5 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (4 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (4 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>