สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 125 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี ณ บริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้างานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบนายชน ชลวิทย์จันทวากรณ์ ปลัดอำเภอศรีรัตนะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 25 เมษายน 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
วันที่ 25 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ในประเด็นเรื่อง “เรือพระราชทานเวชพาหน์ ”
ประสานงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชนฯ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 24 เมษายน 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประสานชี้แจงโครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรสมุทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดการอบรม
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
วันที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก
โอสถสภา...มอบผลิตภัณฑ์
วันที่ 19 เมษายน 2560 คุณศิรดา ศรีสกุลอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ระบบข้อมูลจัดส่งและคลังสินค้า บริษัท โอสถสภา จำกัด พร้อมคณะ มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเทาบรรทุกข์ฯ
รดน้ำขอพรท่านเลขาธิการ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างสภากาชาดไทย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
วันที่ 4 เมษายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN CMcoord 2017)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ Country Cluster Support Team IFRC Bangkok Office เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ
สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำและสุข
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เทคโนโลยีการกรองน้ำของดาว (DOW UF & RO) พร้อมวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำและสุข
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เทคโนโลยีการกรองน้ำของดาว (DOW UF & RO)
เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางสาวภาวีณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมระดับภูมิภาค “Disaster Preparedness Forum” ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย CSR Asia และ Prudence Foundation เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัยได้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางสาวภาวีณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมระดับภูมิภาค “Disaster Preparedness Forum” ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย CSR Asia และ Prudence Foundation เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัยได้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>