สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 (26 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 5 (23 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 5 ณ วัดบ้านนากลาง ม.2 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่่ 22 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน (9 เม.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ อำเภอป่าซาง, อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล "ธรรมสัญจร" (9 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล "ธรรมสัญจร" ณ วัดป่าดาราภิรมย์ วัดอรัญวิเวกและสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอแม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62
สถาีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (5 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหัวรินและบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 4 (4 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดตาม ครั้งที่ 4 ณ บ้านแม่เลิม ม.2 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค 29
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย(WATSAN) และกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (3 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย(WATSAN) และกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ วัดบ้านไร่ ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด(แผ่นดินไหว) (2 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แผ่นดินไหว) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกีียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (29 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน" ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-27 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (20 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์เอราวัณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (19 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยโป่ง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.61
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (15 มี.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภออุ้มผาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุ้มผาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (15 มี.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและปลัดอาวุโสตัวแทนนายอำเภอแม่ระมาด ได้มอบบ้านให้แก่นายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ ๒๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ในโครงการ “กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรม "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 (12 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3 (28 ก.พ. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวง ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ ณ บ้านห้วยปิง ม. 3 ต. บ้านปวง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (28 ก.พ. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28 ม.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62
ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชนบ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (7 ธ.ค. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชน หมู่ ๑๑ บ้านยางโองน้ำ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน SML บ้านยางโองน้ำ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก (7 ธ.ค. 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้มารับบริการจำนวน ๒๖ ราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>