สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (22 ต.ค. 2563)
ซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม บ้านแม่แมม (20 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก ม.9 ต.แป่แป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ซ้อมแผนอพยพ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านทุ่งฟ้าผ่า (20 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ “กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ”ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่ 13 ตุลาคม 2563
อบรมค้นหา กู้ภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน (9 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการ ค้นหา กู้ภัย เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน ณ บ้านห้วยน้ำกืน ม.13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 8 ตุลาคม 2563
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (6 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
“อบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (1 ต.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม “อบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก ม.9 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2563
จัดทำแผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (29 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม “แผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม” ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 กันยายน 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 ก.ย. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบบ้านให้แก่ครอบครัวนายก้อง ม่วงไหม ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานในโครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” (24 ก.ย. 2563)
ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานโครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด – ๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน (23 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขั้นตอนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2563
การซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินบ้านทุ่งฟ้าผ่า (23 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน อุทกภัยน้ำ ป่าไหลหลาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 22 กันยายน 2563
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ” (10 ก.ย. 2563)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพะเยา (1 ก.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อ 24 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน (1 ก.ย. 2563)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ 25-26 สิงหาคม 2563
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (31 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ณ จังหวัดสุโขทัย (26 ส.ค. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น (26 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563
หน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดน่าน (26 ส.ค. 2563)
สถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม่ ปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อ.เวียงสา จ.น่าน ณ ที่ว่าการอำเภอวียงสา จ.น่าน วันท่ี 23 สิงหาคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>