สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพังงา
4 ก.พ. 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หมู่บ้านมอร์แกน
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 )
17 ม.ค. 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดทำความสะอาด ชุดเครื่องครัว และชุดเครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 644 ชุด เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
11 ม.ค. 2562
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 )
10 ม.ค. 2562
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ พร้อมทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,320 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งค้อ หมู่ 2, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 )
9 ม.ค. 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่หมู่ 12 – 14 ตำบลคลองน้อย หมูู่ 6, 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 320 ชุด ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน หมู่ 13 พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่หมู่ 2, 5 และหมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ต้นไม้หักโค่น และน้ำท่วมขัง โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 6 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 6 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 710 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
5 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งรถยูนิม็อค รถบรรทุกพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และรถโฟร์วิล ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทางภาคใต้ โดยประจำที่กองอำนวยการส่วนหน้า สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ออกเดินทางเวลา 05.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2562 และปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 120 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านน้ำตก ตำบลบางมะพร้าว และ หมู่ 8 บ้านดอนม่วง ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
น้ำใจจิตอาสาระดมช่วยชาวท่าแซะ
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยฝึก นศท.มทบ. 44 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแซะ ร่วมบรรจุสิ่งของใส่ในถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 พ.ย. 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 น.ส.สุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,150 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ย. 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
18 ต.ค. 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายประชา สังข์ศิริ ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 6 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยวุฒากาศ1 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงาน RDRT รุ่น 2
14 ก.ย. 2561
น.ส.สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนางนิชานันท์ จันทงาม พยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ใน RDRT Deployment to support the Lao Red Cross Operation in Attapeu ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
กช.8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
10 ก.ย. 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี นำเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
29 ส.ค. 2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน และตำบลสองพี่น้อง
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาอุทกภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
27 ส.ค. 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีและคณะ ร่วมกับ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 512 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.แดงหม้อ และ ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วอร์รูม...ผ่าน video conference
31 ก.ค. 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 1 จ.สุรินทร์ , สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ผ่าน video conference เกี่ยวกับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ส.ปป.ลาว
29 ก.ค. 2561
สภากาชาดไทย ได้ประสานกับสำนักงานสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>