สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
กาชาด 14 มอบชุดฟื้นฟู
27 มี.ค. 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอน, ชุดเครื่องครัว และชุดครอบครัว จำนวน 81 ชุด ให้แก่ชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สภากาชาดไทย มอบเรือท้องแบน คอมพิวเตอร์ฯ ช่วยเหลือองค์การกาแดงลาว...
5 มี.ค. 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบเรือท้องแบน จำนาน 3 ลำ คอมพิวเตอร์จำนวน 55 เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ 3 ตัว เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยาสีฟัน รวมมูลค่า 2,741,586.99 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)ให้แก่องค์การกาแดงลาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก
กาชาด 12 มอบชุดฟื้นฟู
18 ก.พ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบชุดฟื้นฟู
15 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง
มอบชุดฟื้นฟู จ.นครศรีธรรมราช
14 ก.พ. 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดฟื้นฟู ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 58 ครัวเรือน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตยานนาวา
6 ก.พ. 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 38 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 33 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
4 ก.พ. 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพังงา
4 ก.พ. 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หมู่บ้านมอร์แกน
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 )
17 ม.ค. 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดทำความสะอาด ชุดเครื่องครัว และชุดเครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 644 ชุด เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
11 ม.ค. 2562
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 )
10 ม.ค. 2562
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ พร้อมทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,320 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งค้อ หมู่ 2, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 )
9 ม.ค. 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่หมู่ 12 – 14 ตำบลคลองน้อย หมูู่ 6, 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 320 ชุด ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน หมู่ 13 พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 5 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับนางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่หมู่ 2, 5 และหมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ต้นไม้หักโค่น และน้ำท่วมขัง โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"(สรุป ณ วันที่ 6 มกราคม 2562)
7 ม.ค. 2562
วันที่ 6 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 710 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
5 ม.ค. 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งรถยูนิม็อค รถบรรทุกพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และรถโฟร์วิล ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทางภาคใต้ โดยประจำที่กองอำนวยการส่วนหน้า สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ออกเดินทางเวลา 05.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2562 และปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 120 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านน้ำตก ตำบลบางมะพร้าว และ หมู่ 8 บ้านดอนม่วง ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
น้ำใจจิตอาสาระดมช่วยชาวท่าแซะ
12 พ.ย. 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยฝึก นศท.มทบ. 44 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแซะ ร่วมบรรจุสิ่งของใส่ในถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 พ.ย. 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 น.ส.สุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,150 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ย. 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>