สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2564 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาหรือนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา จิตอาสากาชาด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทาขุมเงิน ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งที่ได้สำรวจ และลงพิกัดที่อยู่ผู้สูงวัยผ่านแอพพลิเคชั่น“พ้นภัย”ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 75 ชุด ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สมุทรปราการ และสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ ให้บริการจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 13 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สมุทรปราการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจล ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่กักกันตนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สภากาชาดไทยโดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า 1,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล 1,000 หลอด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่กักกันตน และผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด ผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ประชุมหารือกับ Migrant Working Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน
คุงโภชนา มอบอาหารกล่องสนับสนุนบุคลากร และอาสาสมัคร สภากาชาดไทย
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คุณพลอยปภัส ศิวัฒน์จิรกิจ ร้านคุงโภชนา มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่มาร่วมปฏิบัติงานบรรจุชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ฯ ในการนี้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU การบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) การบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และอาสาสมัคร ตลาดคลองเตย 4
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้จัดส่งอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานในเขตพื้นที่คลองเตย ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ ตลาดคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดตรัง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอเมืองตรัง จำนวน 3,750 ชุด ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ "การระดมอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID 19”
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ "การระดมอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID 19”
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ST. FRANCIS HAND SANITIZER GEL แบบหลอด จำนวน 30,000 หลอด
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธนัตถ์กานต์ นิติเมธีวัชร์ ผู้บริหารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด พร้อมคณะ มอบเจลแอลกอฮอล์ ST. FRANCIS HAND SANITIZER GEL แบบหลอด จำนวน 30,000 หลอด มูลค่า 564,120 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ในการฝ่าวิกฤติโควิด 19
มอบข้าวสาร...สนับสนุนครัวพระราชทาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายศุภชัย พันธุกานนท์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 32 มอบข้าวสารอินทรีย์ “กข43 Rice Kaset” จำนวน 65 กล่อง (1,300 กิโลกรัม) และ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล คณะคุณอนันต์และเพื่อนชาวใต้ มอบข้าวสารอินทรีย์ “กข43 Rice Kaset” จำนวน 35 กล่อง (700 กิโลกรัม) เพื่อสนับสนุนครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
คลินิก บางกอก ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านแฟนคลับ เฟสบุ๊ค คุณประกิต ศิริวัฒนเกตุ มอบชุด PPE สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ พร้อมด้วย คุณวรมนต์ มุตตามระ ผู้บริหารคลินิก บางกอก ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ และในนามผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ่านแฟนคลับ เฟสบุ๊ค คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ มอบชุด PPE ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จำนวน 1,000 ชุด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ จำนวน 500 ชุด มูลค่า 270,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ
รับมอบเครื่องระบบกล้องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และผ้าขนหนู Upcycling
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเครื่อง ระบบกล้องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท จากนายคณิต ตันติวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ ฯ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ขวด มูลค่า 450,000 บาท ผ้าขนหนู Upcycling จำนวน 3,000 ผืน มูลค่า 150,000 บาท
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน 14 วัน
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุดพร้อมน้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล จำนวน 1,000 หลอด หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2,000 ผืน แผ่นพับความรู้โรคโควิด-19 จำนวน 1,000 แผ่น โปสเตอร์ Stigma จำนวน 200 แผ่น และโปสเตอร์ "ทำอย่างไรเมื่อต้องกักตัว 14 วัน" จำนวน 200 แผ่น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน 14 วัน
สนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณณัฐฏ์สรัญ เพชรเมือง หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ในการนี้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นผู้รับมอบ
มอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณไพศาล ไตรชวโรจน์ หัวหน้าสายงานสารสนเทศ และคุณสิริวรรณ เปรมปรีดิ์ทวีสิน หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2,000 ชุด มูลค่ารวม 302,720 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดต่อไป ในการนี้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>