สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (12 เม.ย. 2559)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุระเบิด อ.เมือง จ.ตาก (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุระเบิด อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (8 เม.ย. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหว้ดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านกะเหรี่ยง บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (25 มี.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ ๒
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “รายการเมืองไทยแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบืลทีวี (23 มี.ค. 2559)
จัดรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “รายการเมืองไทยแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชธานีเคเบิลทีวี ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 – 10.00 น
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ของชุมชนบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (23 มี.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ของชุมชนบ้านช่างหม้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การปั้นเตา
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 " (23 มี.ค. 2559)
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 " จัดโดย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาว (23 มี.ค. 2559)
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านแก่ราษฎร ในเขต อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อ.เขมราฐ อ.ตาลสุม และ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 1,250 ชุด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดอุบลราชธานี (23 มี.ค. 2559)
- เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดสกลนคร (23 มี.ค. 2559)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอเมืองและอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (21 มี.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตากและอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดตาก (16 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส พร้อมทั้งได้มอบบ้านในโครงการ “ กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (10 มี.ค. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามเงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาสพร้อมทั้งได้มอบบ้านให้กับนายวัน โอจันทร์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (26 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (10 ก.พ. 2559)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว (10 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (8 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>