สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
อาสาสมัครช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของชุดธารฯ เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
25 ก.ย. 2556
วันที่ 25 กันยายน 2556 อาสาสมัครเดินทางมาที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยคัดแยกและบรรจุสิ่งของใส่ถุงชุดธารน้ำใจฯ สำหรับส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ณ คลังสัมภาระฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.สำโรงทาบ และอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
25 ก.ย. 2556
วันที่ 25 กันยายน 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.สำโรงทาบ และอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
24 ก.ย. 2556
วันที่ 24 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 250 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
23 ก.ย. 2556
วันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ...
สถานีกาชาดที่ 1 ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
23 ก.ย. 2556
วันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานี่กาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบอุทกภัย...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุรินทร์
23 ก.ย. 2556
วันที่ 21 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานี่กาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
22 ก.ย. 2556
วันที่ 22 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 150 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สำโรงทาบ และอ.สีขรภูมิ จ.สุรินทร์
22 ก.ย. 2556
วันที่ 22 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลประดู่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
21 ก.ย. 2556
วันที่ 21 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
21 ก.ย. 2556
วันที่ 21 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 3,4 ตำบลสิ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง และตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
20 ก.ย. 2556
วันที่ 20 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
20 ก.ย. 2556
วันที่ 20 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 150 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พาน และอ.แม่จัน จ.เชียงราย
15 ส.ค. 2556
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.พาน และอ.แม่จัน จ.เชียงราย...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
7 ส.ค. 2556
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด (มูลค่า 1,500,000 บาท) ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
6 ส.ค. 2556
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 800 ชุด...
สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
5 ส.ค. 2556
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย 750 ชุด...
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
5 ส.ค. 2556
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 76 หมู่บ้าน 12 ตำบล ของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร...
อาสาสมัครช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของชุดธารฯ เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
5 ส.ค. 2556
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 อาสาสมัครเดินทางมาที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของใส่ถุงชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,500 ชุด สำหรับส่งไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 ส.ค. 2556
วันที่ 4 สิงหาคม 2556 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด...
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดสิรินธร ออกสำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 ส.ค. 2556
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( Rat Team ) จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับทางอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ลงสำรวจความเสียหาย และความต้องการในพื้นที่ประสบอุทกภัย...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>