สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมประสานงานคัดเลือกพื้นที่และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี
ลงนามความร่วมมือ...โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และ ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ. สมุทรปราการ
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดยะลา
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สมาชิกเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย โดยการประชุมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ สองเดือน เพื่อให้เกิดกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยด้านโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานสมาชิกหารือทิศทางการทำงานร่วมกัน
Beaming Smile ช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่
โครงการ 'Beaming Smile' เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยที่มีมากกว่า 100,000 ราย ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาความพิการบนใบหน้าเพื่อได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นคนทั่วไป ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อหมอนผ้าห่มในราคาใบละ 599 บาท ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณอัครพงศ์ นิธยานนท์ นำคณะชมรมศิษย์เก่า ส.พ.ส. 08 และ UCC 68 มอบเงินบริจาค 112,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้รับมอบ
ธารน้ำใจผู้บริจาค
วันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินบริจาค 55,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ประชุมโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อชี้แจงความคืบหน้า แนวทางในการพัฒนาคู่มือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การดูแลรักษา และประเด็นปัญหาอื่นๆ
ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดนักเรียน จำนวน 381 ชุด ชุดยุวกาชาด 81 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่ประสบอุทกภัย
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด..ช่วยน้ำท่วมใต้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายเสวียน งามแสง นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบเงินจำนวน 37,643 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
ตัดช่วยใต้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวุฒิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี้ พิธีกรชื่อดัง ประธานบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด มอบเงินบริจาคจากโครงการ “ตัดช่วยใต้” จำนวน 6,375,960.68 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบ
ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน ออกอากาศทางช่อง NBT ในประเด็น "เรือพระราชทานเวชพาหน์" โดยมีคุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...ปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไทยไฟน์ ซินเตอร์...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทยและอินโดจีน เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 USD (United States Dollar) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนฯ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>