สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล
ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล วันที่ 15 กันยายน 2561 นางทองพูน เสนา และนางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561
โครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก...
วันที่ 14 กันยายน 2561นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โดยมีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธี
กองทัพอากาศ ครบ 15 ปี
วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 15 ปี โดยมีพลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน งานเกษียณอายุ ประจำปี 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดงาน "แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน" ในโอกาสเกษียณอายุของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ 12 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามียพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561
St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ
ประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 11 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ประเทศบังกลาเทศ หน่วยจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศภูฎาน และ RDRT ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 116 ปี รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา...
วันที่ 10 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
GIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ใหการต้อนรับ และรับมอบอาหารและวิตามิน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย จากคุณสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมคณะ
อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานคณะทำงานและผู้บัญชาการเหตุการณ์
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.สมุทรปราการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย
ต้อนรับคณะทำงาน จาก ICRC
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Pierre Barras , Protection Coordinator, ICRC and Ms.Mariko Ivkov, Protectipn Team Leader,ICRCโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการสานสัมพันธ์ครอบครัว (Restoring Family Links)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่สำรวจการมอบแท็งก์น้ำ จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ในการติดตั้งแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดและแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน
บ.ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 คุณสุวิมล เจริญศรีชัย EXECUTIVE DIRECTOR /COMPANY SECRETARY บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1,346 ชิ้น มูลค่า 245,390 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ร่วมกิจกรรม ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันลูกตา พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรือพระราชทาน "เวชพาหน์" เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณท้องสนามหลวง
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ผู้นำยุค 4.0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>