สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
อาสาสมัครร่วมกันคัดแยกและบรรจุสิ่งของเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
27 ก.ค. 2556
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ระดมความช่วยเหลือจากอาสาสมัครในการคัดแยกและบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ สำหรับเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ได้อย่างน้อย 2,000 ชุด / วัน ในช่วงนี้...
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.จันทบุรี
26 ก.ค. 2556
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,260 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมเทศบาลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยจันทน์เก่า 10 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
9 เม.ย. 2556
วันที่ 9 เมษายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยชชุมชนซอยจันทน์เก่า 10 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ณ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
8 เม.ย. 2556
วันที่ 8-14 เมษายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 2556
วันที่ 24 มีนาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน โดยร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ผ้าห่ม และสนับสนุนเครื่องนุ่งห่ม ผ้าปิดปากปิดจมูก และน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน...
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม
24 มี.ค. 2556
สถานการณ์ความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 9 หน่วย จึงได้ออกให้บริการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งรวมทั้งสิ้น 3 จังหวัด ในพื้นที่ 6 อำเภอ ดังนี้...
หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง จ.มหาสารคาม
19 มี.ค. 2556
วันที่ 19 มีนาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ...
หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง จ.อุบลราชธานี
15 มี.ค. 2556
วันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ส่งหน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดบ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสงอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบภัยแล้งและถวายชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้พระพิษุสงฆ์...
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการ ณ สภานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก
12 มี.ค. 2556
วันที่ 12-14 มีนาคม 2556 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาบริการฝังเข็มผู้ป่วย เพื่อบำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะการระงับความเจ็บปวดและปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด .........
อ่าน 1040 ครั้ง
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง ให้บริการ จ.สุรินทร์
15 ก.พ. 2556
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายอำเภอโนนนารายณ์ เยี่ยม “หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย” ซึ่งออกบริการแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ และตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
8 ก.พ. 2556
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ...
กาชาดบรรเทาทุกข์ชาวโรฮิงญา
5 ก.พ. 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว อำเภอตะกั่วป่า และด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่เครื่องนุ่งห่ม ชุดสุขอนามัย และข้าวสาร ฯลฯ แก่ชาวโรฮิงญา...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงานบรรเทาภัยหนาวและมอบคอมพิวเตอร์ อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์
5 ก.พ. 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับปลัดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว และมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในพื้นที่อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 ก.พ. 2556
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน และถุงเท้า จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 ก.พ. 2556
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำผ้าห่มกันหนาวถวายพระสงฆ์ วัดศรีธนนชัย วัดศรีบุญเรือง วัดธาตุเรณูและวัดธาตุพนม พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว มอบชุดนักเรียน และคอมพิวเตอร์บริจาคแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
31 ม.ค. 2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรและเสื้อกันหนาว พร้อมมอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 1,350 ชุด...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายอำเภอฝาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง และสมาชิกกิ่งกาชาด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นักเรียนโรงเรียนบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เมืองร้อยเอ็ด และอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดหนองบัวลำภู
23 ม.ค. 2556
วันที่ 23 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่กำลังประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ตากใบ อเมือง จ.นราธิวาส
22 ม.ค. 2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น 810 ครอบครัว รวมมูลค่า 237,490.00 บาท ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>