สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการ ณ สภานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก
12 มี.ค. 2556
วันที่ 12-14 มีนาคม 2556 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาบริการฝังเข็มผู้ป่วย เพื่อบำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะการระงับความเจ็บปวดและปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด .........
อ่าน 923 ครั้ง
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง ให้บริการ จ.สุรินทร์
15 ก.พ. 2556
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายอำเภอโนนนารายณ์ เยี่ยม “หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย” ซึ่งออกบริการแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ และตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
8 ก.พ. 2556
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ...
กาชาดบรรเทาทุกข์ชาวโรฮิงญา
5 ก.พ. 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว อำเภอตะกั่วป่า และด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่เครื่องนุ่งห่ม ชุดสุขอนามัย และข้าวสาร ฯลฯ แก่ชาวโรฮิงญา...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงานบรรเทาภัยหนาวและมอบคอมพิวเตอร์ อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์
5 ก.พ. 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับปลัดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว และมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในพื้นที่อ.จอมพระ อ.กาบเชิง และอ.สังขะ จ.สุรินทร์...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 ก.พ. 2556
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน และถุงเท้า จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เรณูนคร จ.นครพนม
1 ก.พ. 2556
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำผ้าห่มกันหนาวถวายพระสงฆ์ วัดศรีธนนชัย วัดศรีบุญเรือง วัดธาตุเรณูและวัดธาตุพนม พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว มอบชุดนักเรียน และคอมพิวเตอร์บริจาคแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
31 ม.ค. 2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรและเสื้อกันหนาว พร้อมมอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 1,350 ชุด...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายอำเภอฝาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง และสมาชิกกิ่งกาชาด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นักเรียนโรงเรียนบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.เมืองร้อยเอ็ด และอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24 ม.ค. 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดหนองบัวลำภู
23 ม.ค. 2556
วันที่ 23 มกราคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่กำลังประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ตากใบ อเมือง จ.นราธิวาส
22 ม.ค. 2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น 810 ครอบครัว รวมมูลค่า 237,490.00 บาท ...
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
22 ม.ค. 2556
วันที่ 22 มกราคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบข้าวธัญญพืช จำนวน 80 ถุง ให้กับหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
18 ม.ค. 2556
วันที่ 18 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวให้เด็กนักเรียน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ลบ และตำบลศีรดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ...
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
17 ม.ค. 2556
วันที่ 17 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอพาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
17 ม.ค. 2556
วันที่ 17 มกราคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ และนายอำเภอทุ่งหัวช้าง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ...
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดพะเยา
15 ม.ค. 2556
วันที่ 15 มกราคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา ...
บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อ.บ้านผือ อ.หนองหาน และอ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
9 ม.ค. 2556
วันที่ 9 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองหาน และอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมอบชุดนักเรียน ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว จำนวน 801 ชุด แก่ผู้ประสบภัย พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียน จำวน 4 แห่ง ...
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย จังหวัดสมุทรปราการ
3 ม.ค. 2556
วันที่ 3 มกราคม 2556 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับ นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
24 ธ.ค. 2555
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ภายใต้แนวคิด หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
อ่าน 787 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>